แผนผังเว็บไซต์สำหรับรูปภาพ

เพิ่มรูปภาพลงในแผนผังเว็บไซต์ที่มีอยู่หรือสร้างแผนผังเว็บไซต์แยกต่างหากสำหรับรูปภาพ การเพิ่มรูปภาพลงในแผนผังเว็บไซต์ช่วยให้ Google ค้นพบรูปภาพที่เราอาจไม่พบ (เช่น รูปภาพที่เว็บไซต์ของคุณเข้าถึงด้วยโค้ด JavaScript)

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

ตัวอย่างแผนผังเว็บไซต์

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงแผนผังเว็บไซต์รายการหนึ่งสำหรับหน้า http://example.com/sample1.html ซึ่งมีรูปภาพ 2 รูป และรายการสำหรับ http://example.com/sample2.html ซึ่งมีรูปภาพ 1 รูปและข้อมูลเมตาเสริมซึ่งจัดสรรลงในแผนผังเว็บไซต์รูปภาพได้

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>http://example.com/sample1.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/photo.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url>
 <url>
  <loc>http://example.com/sample2.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/picture.jpg</image:loc>
   <image:caption>A funny picture of a cat eating cabbage</image:caption>
   <image:geo_location>Lyon, France</image:geo_location>
   <image:title>Cat vs Cabbage</image:title>
   <image:license>http://example.com/image-license</image:license>
  </image:image>
 </url>
</urlset>

คุณใส่รูปภาพได้มากถึง 1,000 รูปสำหรับแต่ละหน้า โดยใช้รูปแบบไวยากรณ์ในตัวอย่าง

การอ้างอิงแผนผังเว็บไซต์สำหรับรูปภาพ

เนมสเปซ XML

ระบบกำหนดแท็กรูปภาพไว้ในเนมสเปซต่อไปนี้

xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"

คำอธิบายแท็กสำหรับรูปภาพ

แท็กแผนผังเว็บไซต์ต่อไปนี้ใช้กับรูปภาพโดยเฉพาะ คุณต้องใช้แท็กที่จำเป็น โดยแนะนำให้ใช้แท็กที่ไม่บังคับเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้

แท็ก จำเป็น คำอธิบาย
<image:image> ใช่ ใส่ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรูปภาพเดียว แท็ก <url> แต่ละแท็กมีแท็ก <image:image> ได้สูงสุด 1,000 แท็ก
<image:loc> ใช่ URL ของรูปภาพ

ในบางกรณี URL รูปภาพอาจไม่อยู่บนโดเมนเดียวกันกับเว็บไซต์หลักของคุณ ซึ่งไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด ตราบเท่าที่ทั้ง 2 โดเมนได้รับการยืนยันใน Search Console ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้เครือข่ายนำส่งข้อมูล เช่น Google Sites เพื่อโฮสต์รูปภาพของคุณ โปรดตรวจสอบว่าเว็บไซต์ที่ให้บริการโฮสติ้งนั้นได้รับการยืนยันใน Search Console แล้ว นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบว่าไฟล์ robots.txt ไม่บล็อกการรวบรวมข้อมูลเนื้อหาใดๆ ที่คุณต้องการให้มีการจัดทำดัชนี

<image:caption> ไม่บังคับ คำอธิบายรูปภาพ
<image:geo_location> ไม่บังคับ สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของรูปภาพ เช่น <image:geo_location>Limerick, Ireland</image:geo_location>
<image:title> ไม่บังคับ ชื่อรูปภาพ
<image:license> ไม่บังคับ URL ไปยังใบอนุญาตของรูปภาพ หรือจะใช้ข้อมูลเมตาของรูปภาพแทนก็ได้ หากต้องการ