Best practices for website testing with Google Search

Trang này nói về cách đảm bảo rằng việc thử nghiệm các biến thể về nội dung hay URL trang có tác động tối thiểu đến hiệu suất trong Google Tìm kiếm của bạn. Trang không cung cấp hướng dẫn về cách xây dựng hoặc thiết kế thử nghiệm, nhưng bạn có thể tìm thêm tài nguyên về thử nghiệm ở cuối trang này.

Tổng quan về thử nghiệm

Thử nghiệm trang web là khi bạn thử nhiều phiên bản khác nhau của trang web của mình (hoặc một phần trang web) và thu thập dữ liệu về cách người dùng phản ứng với từng phiên bản. Thông thường bạn sẽ sử dụng phần mềm để so sánh hành vi với hai biến thể khác nhau của các trang (các phần của một trang, toàn bộ trang hoặc toàn bộ quy trình nhiều trang) và theo dõi xem phiên bản nào có hiệu quả nhất với người dùng.

Thử nghiệm A/B là khi bạn chạy thử nghiệm bằng cách tạo nhiều phiên bản của một trang, mỗi trang có URL riêng. Khi người dùng cố truy cập URL ban đầu, bạn chuyển hướng một số người dùng đến mỗi biến thể URL và sau đó so sánh hành vi của người dùng để xem trang nào hiệu quả hơn.

Thử nghiệm đa lượng biến là khi bạn sử dụng phần mềm để thay đổi các phần khác nhau của trang web của bạn trong quá trình sử dụng. Bạn có thể thử nghiệm các thay đổi đối với nhiều phần của một trang—chẳng hạn như tiêu đề, ảnh và nút 'Thêm vào giỏ hàng'—và phần mềm sẽ hiển thị các biến thể của từng phần này cho người dùng trong các tổ hợp khác nhau và sau đó phân tích thông số thống kê nhằm tìm ra biến thể nào hiệu quả nhất. Thử nghiệm này chỉ có một URL; các biến thể được chèn động trên trang.

Tùy thuộc vào loại nội dung bạn đang thử nghiệm, việc Googlebot thu thập dữ liệu hoặc lập chỉ mục một số biến thể nội dung trong lúc bạn đang thử nghiệm thậm chí không quá quan trọng. Các thay đổi nhỏ, chẳng hạn như kích cỡ, màu sắc hay vị trí của một nút hay một hình ảnh, hoặc văn bản của "gọi hành động" của bạn ("Thêm vào giỏ hàng" so với "Mua ngay bây giờ!”), có thể có tác động đáng ngạc nhiên đến hành vi tương tác của người dùng với trang của bạn, nhưng thường có ít hoặc không có tác động nào đến xếp hạng hay đoạn trích trong kết quả tìm kiếm của trang đó.

Bên cạnh đó, nếu chúng tôi thu thập dữ liệu trang web của bạn đủ thường xuyên để phát hiện và lập chỉ mục thử nghiệm của bạn, chúng tôi có thể sẽ lập chỉ mục khá nhanh các cập nhật mà bạn thực hiện với trang web của mình sau khi bạn đã kết thúc thử nghiệm.

Các phương pháp hay nhất khi thử nghiệm

Sau đây là danh sách các phương pháp hay nhất để tránh bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến hành vi trong Google Tìm kiếm của bạn trong lúc thử nghiệm các biến thể của trang web:

Không che giấu các trang thử nghiệm của bạn

Không hiển thị một tập hợp URL cho Googlebot và một tập hợp khác cho người dùng. Điều này bị xem là Kỹ thuật che giấu, và vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của chúng tôi, cho dù bạn có đang chạy thử nghiệm hay không. Hãy nhớ rằng việc vi phạm Nguyên tắc của chúng tôi có thể khiến trang web của bạn bị giảm hạng hoặc bị xóa khỏi kết quả tìm kiếm của Google—có lẽ không phải là kết quả bạn mong muốn từ thử nghiệm.

Kỹ thuật che giấu bị tính cho dù bạn thực hiện điều đó bằng logic máy chủ hay bằng robots.txt, hay bằng bất kỳ phương thức nào khác. Thay vào đó, hãy sử dụng liên kết hoặc chuyển hướng như được mô tả sau đây:

Sử dụng liên kết rel="canonical"

Nếu bạn đang chạy thử nghiệm A/B với nhiều URL, bạn có thể sử dụng thuộc tính liên kết rel="canonical" trên toàn bộ URL thay thế của mình để chỉ báo rằng URL ban đầu là phiên bản ưa thích. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụngrel="canonical"thay vì thẻ meta noindex vì nó phù hợp hơn với ý định của bạn trong trường hợp này. Ví dụ, nếu bạn đang thử nghiệm các biến thể của trang chủ, bạn không muốn các công cụ tìm kiếm không lập chỉ mục trang chủ của mình, bạn chỉ muốn chúng hiểu rằng tất cả các URL thử nghiệm đều là bản sao hay biến thể gần đúng của URL ban đầu và nên được nhóm với nhau, trong đó URL ban đầu là phiên bản chuẩn. Việc sử dụng noindex thay vìrel="canonical"trong trường hợp đó đôi khi có thể có ảnh hưởng xấu bất ngờ.

Sử dụng chuyển hướng 302 chứ không phải chuyển hướng 301

Nếu bạn đang chạy thử nghiệm A/B chuyển hướng người dùng từ URL ban đầu đến một URL biến thể, hãy sử dụng chuyển hướng 302 (tạm thời) chứ không phải chuyển hướng 301 (thường trực). Điều này cho công cụ tìm kiếm biết rằng chuyển hướng này là tạm thời—chuyển hướng sẽ chỉ hoạt động trong thời gian chạy thử nghiệm—và các công cụ đó nên giữ URL ban đầu trong chỉ mục thay vì thay thế nó bằng đích đến của chuyển hướng (trang thử nghiệm). Chuyển hướng dựa trên JavaScript cũng được chấp nhận.

Chỉ chạy thử nghiệm trong thời gian cần thiết

Thời gian cần thiết cho một thử nghiệm đáng tin cậy sẽ khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như tỷ lệ chuyển đổi của bạn và lưu lượng truy cập đến trang web của bạn; một công cụ thử nghiệm tốt sẽ cho bạn biết khi bạn đã thu thập đủ dữ liệu để đưa ra được kết luận đáng tin cậy. Khi bạn đã kết thúc thử nghiệm, bạn nên cập nhật trang web của mình với (các) biến thể nội dung mong muốn và xóa tất cả các thành phần của thử nghiệm sớm hết mức có thể, chẳng hạn như URL thay thế hay tập lệnh và đánh dấu thử nghiệm. Nếu chúng tôi phát hiện thấy một trang web chạy thử nghiệm trong một thời gian quá dài so với cần thiết, chúng tôi có thể xem đây là nỗ lực để đánh lừa công cụ tìm kiếm và thực hiện hành động phù hợp. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn đang phân phối một biến thể nội dung cho một tỷ lệ lớn người dùng.

Thêm thông tin về thử nghiệm