Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Nội dung nghèo nàn

Một trong những bước quan trọng nhất giúp bạn cải thiện thứ hạng của trang web trong các kết quả tìm kiếm trên Google là đảm bảo trang web chứa nhiều nội dung phong phú và phù hợp với từ khóa liên quan. Những từ khóa đó phải thể hiện được vấn đề mà nội dung trên trang web nói tới. Tuy vậy, vẫn có một số chủ sở hữu trang web cố gắng thu hút khách truy cập và cải thiện thứ hạng của các trang của mình bằng cách tạo nhiều trang chứa rất nhiều từ nhưng không có hoặc có ít nội dung thực sự có giá trị. Google sẽ xử lý những miền cố gắng tăng thứ hạng chỉ bằng cách cung cấp các trang tạo hàng loạt hoặc các trang chứa nội dung cóp nhặt mà không đem lại thêm giá trị nào đáng kể cho người dùng.

Nếu trang web của bạn đã bị xóa khỏi kết quả tìm kiếm của chúng tôi, hãy tham khảo những mục sau đây trong Nguyên tắc quản trị trang web của chúng tôi.

Khi bạn đã sửa đổi và chắc chắn rằng trang web của mình không còn vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi, hãy gửi trang web của bạn để chúng tôi xem xét lại.