Nội dung cóp nhặt

Một số chủ sở hữu trang web sử dụng nội dung được lấy ("cóp nhặt") từ các trang khác có uy tín hơn vì cho rằng việc tăng số trang trên trang web của họ là một chiến lược hữu ích về lâu dài, bất kể mức độ phù hợp hay khác biệt của nội dung đó là như thế nào. Nội dung được cóp nhặt hoàn toàn, ngay cả từ các nguồn chất lượng cao, có thể không cung cấp giá trị bổ sung nào cho người dùng của bạn nếu trang web của bạn không cung cấp dịch vụ hay nội dung hữu ích bổ sung. Nội dung này còn có thể cấu thành hành vi vi phạm bản quyền trong một số trường hợp. Sẽ thật hữu ích khi dành thời gian tạo nội dung gốc dành riêng cho trang web của bạn. Điều này khiến khách truy cập của bạn tiếp tục quay lại và sẽ cung cấp kết quả hữu ích hơn cho người dùng tìm kiếm trên Google.

Một số ví dụ về việc cóp nhặt nội dung bao gồm:

  • Các trang web sao chép và xuất bản lại nội dung từ trang web khác mà không cung cấp thêm nội dung nguyên bản hay giá trị nào
  • Các trang web sao chép nội dung từ trang web khác, sửa đổi nội dung một chút (ví dụ: bằng cách thay thế từ đồng nghĩa hoặc sử dụng kỹ thuật tự động) và tái xuất bản nội dung đó
  • Các trang web mô phỏng nguồn cấp nội dung từ trang web khác mà không cung cấp hình thức tổ chức riêng hoặc lợi ích cho người dùng
  • Các trang web dành riêng cho việc nhúng nội dung (chẳng hạn như video, hình ảnh hoặc nội dung đa phương tiện khác) từ trang web khác mà không cung cấp giá trị bổ sung đáng kể cho người dùng