Scraped content

Một số quản trị viên web sử dụng nội dung được lấy ("cóp nhặt") từ các trang khác có uy tín hơn dựa trên giả định rằng việc tăng số trang trên trang web của họ là một chiến lược tốt và lâu dài bất kể mức độ phù hợp hay riêng biệt của nội dung đó. Nội dung được cóp nhặt hoàn toàn, ngay cả từ các nguồn chất lượng cao, có thể không cung cấp giá trị bổ sung nào cho người dùng của bạn khi trang web của bạn không cung cấp dịch vụ hay nội dung hữu ích bổ sung; nó còn có thể cấu thành vi phạm bản quyền trong một số trường hợp. Sẽ thật hữu ích khi dành thời gian tạo nội dung gốc dành riêng cho trang web của bạn. Điều này khiến khách truy cập của bạn tiếp tục quay lại và sẽ cung cấp kết quả hữu ích hơn cho người dùng tìm kiếm trên Google.

Một số ví dụ về việc cóp nhặt nội dung bao gồm:

  • Các trang web sao chép và xuất bản lại nội dung từ trang web khác mà không cung cấp thêm nội dung nguyên bản hay giá trị nào
  • Các trang web sao chép nội dung từ trang web khác, sửa đổi nội dung một chút (ví dụ: bằng cách thay thế từ đồng nghĩa hoặc sử dụng kỹ thuật tự động) và tái xuất bản nội dung đó
  • Các trang web mô phỏng nguồn cấp nội dung từ trang web khác mà không cung cấp hình thức tổ chức riêng hoặc lợi ích cho người dùng
  • Các trang web dành riêng cho việc nhúng nội dung chẳng hạn như video, hình ảnh hoặc các phương tiện khác từ trang web khác mà không cung cấp giá trị bổ sung đáng kể cho người dùng