Mưu đồ liên kết

Bất kỳ đường liên kết nào có ý định thao túng PageRank hay thứ hạng của một trang web trong kết quả tìm kiếm của Google đều có thể bị xem là đang tham gia một mưu đồ liên kết. Đó là hành vi vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google. Điều này bao gồm bất kỳ hành vi nào thao túng các liên kết đến trang web của bạn hay các liên kết từ trang web của bạn.

Sau đây là ví dụ về các mưu đồ liên kết có thể ảnh hưởng xấu đến xếp hạng của một trang web trong kết quả tìm kiếm:

 • Mua hoặc bán các liên kết đã vượt qua được PageRank. Điều này bao gồm trả tiền để mua các liên kết hoặc các bài đăng chứa liên kết; trao đổi hàng hóa hay dịch vụ để nhận liên kết; hay gửi người nào đó một sản phẩm "miễn phí" để họ viết về sản phẩm đó và bao gồm một liên kết.
 • Sự trao đổi liên kết quá mức ("Liên kết đến tôi và tôi sẽ liên kết đến bạn") hay các trang đối tác chỉ có mục đích liên kết chéo
 • Các chiến dịch tiếp thị bài viết hay đăng bài cộng tác viên quy mô lớn với các liên kết có văn bản gồm nhiều từ khóa
 • Sử dụng các chương trình hay dịch vụ tự động để tạo đường liên kết đến trang web của bạn
 • Bắt buộc liên kết theo yêu cầu trong Điều khoản dịch vụ, hợp đồng hoặc thỏa thuận tương tự mà không cho phép chủ sở hữu nội dung bên thứ ba chọn xác minh đường liên kết đến trang khác nếu họ muốn.

Ngoài ra, việc tạo các đường liên kết không phải do ban biên tập đặt hoặc chưa được chủ sở hữu trang web xác minh trên một trang (còn gọi là đường liên kết bất thường) có thể bị xem là hành vi vi phạm nguyên tắc của chúng tôi. Sau đây là một số ví dụ thường gặp về liên kết bất thường có thể vi phạm nguyên tắc của chúng tôi:

 • Quảng cáo văn bản qua được PageRank
 • Bài viết quảng cáo hay quảng cáo tự nhiên trong đó người viết nhận thanh toán cho các bài viết bao gồm liên kết qua được PageRank
 • Các đường liên kết với văn bản liên kết được tối ưu hóa trong các bài viết hay thông cáo báo chí hiển thị trên các trang web khác. Ví dụ:
  Có rất nhiều loại nhẫn cưới trên thị trường. Nếu bạn muốn tổ chức đám cưới, bạn sẽ phải chọn chiếc nhẫn đẹp nhất. Bạn cũng sẽ cần phải mua hoaváy cưới.
 • Thư mục chất lượng thấp hoặc các đường liên kết dùng để đánh dấu trang
 • Các đường liên kết chứa nhiều từ khóa, bị ẩn hoặc chất lượng kém được nhúng trong các tiện ích cài đặt trên nhiều trang web, ví dụ:
  Số khách truy cập vào trang này: 1.472
  bảo hiểm ô tô
 • Các đường liên kết hiển thị trong chân trang hay mẫu của nhiều trang web
 • Các bình luận trên diễn đàn trong đó các đường liên kết hiển thị nổi bật trong bài đăng hoặc chữ ký, ví dụ:
  Cảm ơn bạn, thông tin thật hữu ích!
  - Paul
  pizza của paul pizza ở san diego pizza ngon nhất ở san diego

Xin lưu ý rằng những đường liên kết quảng cáo PPC (trả tiền cho mỗi lượt nhấp) không qua được PageRank để đến người mua quảng cáo không vi phạm nguyên tắc của chúng tôi. Bạn có thể chỉ dẫn PageRank chặn các đường liên kết này theo một số cách, chẳng hạn như:

 • Cho biết đường liên kết này là được tài trợ bằng cách thêm thuộc tính xác minh vào thẻ <a>
 • Dùng một tệp robots.txt để chuyển hướng đường liên kết tới một trang trung gian bị chặn khỏi công cụ tìm kiếm

Cách tốt nhất để khiến các trang web khác tạo liên kết phù hợp, chất lượng cao đến trang web của bạn là tạo nội dung phù hợp, độc đáo có thể tự động nổi tiếng trong cộng đồng Internet. Việc tạo nội dung tốt sẽ mang lại hiệu quả: Liên kết thường được ban biên tập bình chọn một cách tự nguyện và nội dung của bạn càng hữu ích thì cơ hội người khác thấy nội dung đó có giá trị với người đọc của họ và liên kết đến nó càng lớn.

Nếu bạn thấy một trang web tham gia vào mưu đồ liên kết nhằm thao túng PageRank, hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để nâng cao khả năng thuật toán phát hiện những đường liên kết như vậy.