Đảm bảo rằng Googlebot không bị chặn

Việc chặn Googlebot truy cập một trang web có thể trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng của Googlebot trong việc thu thập dữ liệu và lập chỉ mục nội dung trang web đó, đồng thời có thể khiến thứ hạng của trang bị giảm trong kết quả tìm kiếm của Google. Không may là nhiều chủ sở hữu trang web vô tình chặn Googlebot truy cập trang web của họ. Vì Googlebot cần phải truy cập được một trang để truy xuất và tuân theo các lệnh trong tệp robots.txt của trang đó, nên nhiều người thậm chí có thể không hề biết rằng họ đã chặn Googlebot.

Khi Google phát hiện thấy vấn đề này, chúng tôi có thể thông báo cho bạn biết rằng Googlebot đang bị chặn.

Bạn có thể thấy tất cả các trang bị chặn trên trang web của mình trong báo cáo Phạm vi lập chỉ mục hoặc kiểm tra một trang cụ thể bằng Công cụ kiểm tra URL.