Khả năng tương thích của trình duyệt

Người dùng thường xem trang web của bạn qua một trình duyệt. Mỗi trình duyệt giải mã trang web của bạn theo cách hơi khác nhau, điều này nghĩa là trang web có thể hiển thị khác nhau với khách truy cập sử dụng các trình duyệt khác nhau. Nhìn chung, bạn nên tránh phụ thuộc vào hành vi cụ thể của trình duyệt, chẳng hạn như dựa vào trình duyệt để phát hiện chính xác loại nội dung hay mã hóa khi bạn không chỉ định cụ thể. Ngoài ra, có một số bước bạn có thể thực hiện để đảm bảo trang web của bạn không hoạt động theo cách không mong muốn.

Thử nghiệm trang web của bạn trong nhiều trình duyệt hết mức có thể

Khi bạn đã tạo thiết kế web của mình, bạn nên xem lại giao diện và chức năng của trang web trên nhiều trình duyệt để đảm bảo rằng tất cả khách truy cập của bạn đều nhận được trải nghiệm mà bạn đã rất nỗ lực để thiết kế. Tốt nhất là bạn nên bắt đầu thử nghiệm ngay từ đầu quá trình phát triển trang web. Các trình duyệt khác nhau - và thậm chí các phiên bản khác nhau của cùng một trình duyệt - có thể hiển thị trang web của bạn theo cách khác nhau. Bạn có thể sử dụng các dịch vụ như Google Analytics để biết về các trình duyệt phổ biến nhất được sử dụng để xem trang web của bạn.

Viết HTML tốt và sạch

Dù trang web của bạn có thể hiển thị đúng trên một số trình duyệt thậm chí cả khi HTML của bạn không hợp lệ, không có đảm bảo nào là nó sẽ hiển thị đúng trên tất cả các trình duyệt - hoặc tất cả các trình duyệt tương lai. Cách tốt nhất để đảm bảo trang của bạn hiển thị như nhau trên tất cả các trình duyệt là bạn viết trang của bạn sử dụng HTML và CSS hợp lệ và sau đó thử nghiệm nó trên càng nhiều trình duyệt càng tốt. HTML sạch, hợp lệ là một chính sách bảo đảm tốt và sử dụng CSS sẽ giúp tách bản trình bày khỏi nội dung và có thể giúp các trang hiển thị và tải nhanh hơn. Các công cụ xác thực (như các công cụ xác thực HTMLCSS miễn phí trên mạng do W3 Consortitum cung cấp )rất hữu ích cho việc kiểm tra trang web của bạn. Còn các công cụ như HTML Tidy có thể giúp bạn dọn dẹp mã của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. (Dù chúng tôi khuyên bạn sử dụng HTML hợp lệ nhưng HTML này có thể không phải là một yếu tố trong cách thức Google thu thập dữ liệu và lập chỉ mục trang web của bạn.)

Chỉ định chế độ mã hoá ký tự của bạn

Để giúp các trình duyệt hiển thị văn bản trên trang web của bạn, bạn nên luôn luôn chỉ định chế độ mã hóa cho văn bản của bạn. Chế độ mã hóa này nên xuất hiện ở đầu tài liệu (hoặc khung) vì một số trình duyệt sẽ không nhận dạng được các khai báo nhóm ký tự xuất hiện sâu trong tài liệu. Ngoài ra, bạn phải luôn đảm bảo rằng máy chủ web của bạn đang không gửi đi các tiêu đề HTTP xung đột với nhau. Một tiêu đề như content-type: text/html; charset=ISO-8859-1 sẽ ghi đè bất kỳ mục khai báo bộ ký tự nào trong trang của bạn.

Xem xét khả năng truy cập

Không phải tất cả người dùng đều có trình duyệt được kích hoạt JavaScript. Ngoài ra, các công nghệ như Flash và Active X có thể sẽ không hoạt động đúng (hoặc không hoạt động) trong mọi trình duyệt. Bạn nên thực hiện theo nguyên tắc của chúng tôi về việc sử dụng Flash và nội dung đa phương tiện khác, và thử nghiệm trang web của bạn trong một trình duyệt chỉ hỗ trợ văn bản như Lynx. Bên cạnh đó, việc cung cấp các tùy chọn thay thế chỉ bằng văn bản cho nội dung và chức năng đa phương tiện sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn để các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu và lập chỉ mục trang web của bạn, đồng thời còn giúp những người dùng sử dụng các công nghệ như trình đọc màn hình có thể truy cập trang web của bạn dễ dàng hơn.