Tìm hiểu về trải nghiệm trên trang trong kết quả của Google Tìm kiếm

Trải nghiệm trên trang là một bộ tín hiệu đánh giá cảm nhận của người dùng về trải nghiệm khi tương tác với một trang web, bên cạnh giá trị cung cấp thông tin đơn thuần. Bộ tín hiệu này bao gồm Các chỉ số quan trọng về trang web, là một nhóm chỉ số đo lường trải nghiệm người dùng trong thực tế về hiệu suất tải trang, khả năng tương tác và độ ổn định của hình ảnh trên trang. Trải nghiệm trên trang cũng bao gồm các tín hiệu hiện có trong Tìm kiếm: tính thân thiện với thiết bị di động, HTTPSnguyên tắc về quảng cáo xen kẽ gây phiền nhiễu.

Tìm hiểu tác động của trải nghiệm trên trang đối với thứ hạng của trang

Tháng 8 năm 2021, tín hiệu xếp hạng trải nghiệm trên trang bắt đầu có hiệu lực đối với thiết bị di động. Từ tháng 2 năm 2022, chúng tôi sẽ bắt đầu sử dụng yếu tố trải nghiệm trên trang trong hệ thống xếp hạng cho kết quả trên máy tính. Quá trình ra mắt sẽ hoàn tất vào cuối tháng 3 năm 2022. Lần ra mắt yếu tố xếp hạng này sẽ dựa trên chính những tín hiệu về trải nghiệm trên trang mà chúng tôi đã ra mắt cho thiết bị di động vào tháng 8 năm 2021.

Mặc dù trải nghiệm trên trang là một yếu tố quan trọng, nhưng Google vẫn sẽ ưu tiên xếp hạng những trang cung cấp thông tin hữu ích nhất nói chung, ngay cả khi trải nghiệm trên những trang đó chưa đạt yêu cầu. Trải nghiệm trên trang cho dù tốt cũng không quan trọng bằng nội dung hữu ích và phù hợp. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều trang cùng phù hợp như nhau, thì trải nghiệm trên trang có thể đóng góp nhiều hơn vào thứ hạng của trang trên Tìm kiếm.

Các tín hiệu về trải nghiệm trên trang

Các tín hiệu sau đây đóng vai trò quan trọng đối với việc cung cấp trải nghiệm tốt trên trang trong Google Tìm kiếm. Chúng tôi dự định mỗi năm đều cập nhật các tín hiệu về trải nghiệm trên trang.

Các tín hiệu về trải nghiệm trên trang

Các chỉ số quan trọng về trang web

Trang cung cấp trải nghiệm tốt cho người dùng, tập trung vào các yếu tố như thời gian tải, khả năng tương tác và độ ổn định của hình ảnh:

Sau đây là một số công cụ có thể giúp bạn đo lường và theo dõi Các chỉ số quan trọng về trang web.

Tính thân thiện với thiết bị di động

Trang được thiết kế để hiển thị trên thiết bị di động. Hãy kiểm tra xem trang của bạn có thân thiện với thiết bị di động hay không bằng công cụ Kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động.

Tín hiệu này không áp dụng cho máy tính. Khi một trang web có URL riêng cho máy tính và thiết bị di động có cấu hình phù hợp, tín hiệu cho máy tính sẽ dựa trên những URL mà người dùng máy tính nhìn thấy.

HTTPS

Trang được phân phát qua HTTPS. Kiểm tra xem kết nối của trang web có an toàn hay không. Nếu trang của bạn chưa được phân phát qua HTTPS, hãy tìm hiểu cách bảo mật trang web bằng HTTPS.

Không có quảng cáo xen kẽ gây phiền nhiễu

Người dùng có thể dễ dàng truy cập vào nội dung trên trang. Hãy tìm hiểu ảnh hưởng tiêu cực của quảng cáo xen kẽ đối với việc tiếp cận nội dung.

Tối ưu hóa trải nghiệm trên trang

Dưới đây là một số tài nguyên có thể giúp bạn đo lường, theo dõi và tối ưu hóa trải nghiệm trên trang:

Thông tin cập nhật gần đây trên blog của chúng tôi

Sau đây là mọi thông tin cập nhật mà chúng tôi từng công bố về trải nghiệm trên trang qua blog của Trung tâm Google Tìm kiếm: