Những thẻ đặc biệt mà Google hiểu được

Google hỗ trợ cả thẻ meta ở cấp độ trang cũng như các lệnh nội dòng nhằm giúp bạn kiểm soát cách các trang thuộc trang web của bạn xuất hiện trên Tìm kiếm.

Thẻ meta cấp độ trang là một công cụ hữu ích để chủ sở hữu trang web cung cấp thông tin về trang web cho công cụ tìm kiếm. Có thể dùng thẻ meta để cung cấp thông tin cho tất cả các loại máy khách. Đồng thời, mỗi hệ thống chỉ xử lý những thẻ meta mà hệ thống đó hiểu được và bỏ qua các thẻ meta còn lại. Thẻ meta được thêm vào phần <head> của trang HTML và thường có dạng như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="Description" CONTENT="Author: A.N. Author, Illustrator: P. Picture, Category: Books, Price: £9.24, Length: 784 pages">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/>
  <title>Example Books - high-quality used books for children</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">

Google hiểu các thẻ meta sau (danh sách này không đầy đủ):

<meta name="description" content="A description of the page" /> Sử dụng thẻ này để cung cấp đoạn mô tả ngắn về trang. Trong một số trường hợp, Google dùng đoạn mô tả này để tạo đoạn trích hiển thị trên kết quả tìm kiếm. Thông tin khác
<meta name="robots" content="..., ..." />

<meta name="googlebot" content="..., ..." />

Các thẻ meta này kiểm soát hành vi của công cụ tìm kiếm khi thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.

Thẻ <meta name="robots"> áp dụng cho tất cả các công cụ tìm kiếm, còn thẻ <meta name="googlebot"> chỉ dành riêng cho Google.

Trong trường hợp các thẻ meta robots (hoặc googlebot) gặp xung đột, thì thẻ có tính hạn chế hơn sẽ được áp dụng. Ví dụ: nếu trang có cả thẻ max-snippet:50nosnippet, thì thẻ nosnippet sẽ được áp dụng.

Giá trị mặc định là "index, follow" và không cần chỉ định. Chúng tôi hiểu các giá trị sau (khi chỉ định nhiều giá trị, hãy ngăn cách bằng dấu phẩy):

 • index – Cho phép lập chỉ mục trang.
 • follow – Đi theo mọi đường liên kết trên trang trong quá trình thu thập dữ liệu.
 • noindex – Ngăn không cho lập chỉ mục một trang.
 • nofollow – Không đi theo các đường liên kết từ trang này trong quá trình thu thập dữ liệu.
 • nosnippet – Ngăn không cho hiển thị một đoạn trích hay bản xem trước video trong kết quả tìm kiếm. Đối với video, một hình ảnh tĩnh sẽ hiển thị thay thế, nếu có thể. Ví dụ: <meta name="robots" content="nosnippet">
 • max-snippet:[number] – Giới hạn độ dài đoạn trích của trang này ở mức [số] ký tự; chỉ định giá trị 0 để không hiển thị đoạn trích hoặc -1 để cho phép Google chọn độ dài đoạn trích mà chúng tôi đánh giá là hiệu quả nhất để giúp người dùng khám phá nội dung của bạn và hướng người dùng đến trang web của bạn.
 • max-image-preview:[size] – Giới hạn kích thước của bất kỳ hình ảnh nào được liên kết với trang này. [kích thước] có thể là "none" (không có), "standard" (tiêu chuẩn) hoặc "large" (lớn).
 • max-video-preview:[number] – Giới hạn bản xem trước video được liên kết với trang này ở mức [number] giây; chỉ định giá trị 0 để chỉ cho phép hình ảnh tĩnh hoặc -1 để cho phép độ dài bất kỳ cho bản xem trước.
 • noarchive – Không hiển thị đường liên kết đã lưu trong bộ nhớ đệm cho một trang trong kết quả tìm kiếm.
 • unavailable_after:[date] – Cho phép bạn chỉ định chính xác ngày giờ mà bạn muốn dừng thu thập dữ liệu và dừng lập chỉ mục trang này
 • noimageindex – Không hiển thị trang dưới dạng trang giới thiệu cho một hình ảnh trong kết quả tìm kiếm Google Hình ảnh. Thẻ này có tác dụng ngăn Google lập chỉ mục tất cả các hình ảnh trên trang này. Nếu hình ảnh đó xuất hiện trên một trang khác thì Google có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục hình ảnh theo quyền mà trang đó chỉ định. Xin lưu ý rằng đây chưa phải là cách làm phổ biến trên Internet. Cách thông thường để chặn hình ảnh vẫn là sử dụng quy tắc robots.txt.
 • none – Tương đương với noindex, nofollow.
 • all - [Mặc định] Tương đương với "index, follow".

Hiện bạn có thể chỉ định thông tin này trong phần tiêu đề của trang của bạn bằng cách sử dụng lệnh "X-Robots-Tag" trong tiêu đề HTTP. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn hạn chế việc lập chỉ mục các tệp không phải HTML như tệp đồ họa hoặc các loại tài liệu khác. Thêm thông tin về thẻ meta robots

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" /> Khi người dùng tìm kiếm trang web của bạn, kết quả trên Google Tìm kiếm đôi khi hiển thị một hộp tìm kiếm riêng cho trang web của bạn, cùng với các đường liên kết trực tiếp khác đến trang web của bạn. Thẻ này thông báo cho Google không hiển thị hộp tìm kiếm liên kết trang web. Tìm hiểu thêm về hộp tìm kiếm cho đường liên kết trang web.
<meta name="google" content="notranslate" /> Khi Google nhận ra nội dung của một trang sử dụng ngôn ngữ mà người dùng có thể không muốn đọc thì chúng tôi thường cung cấp một đường dẫn liên kết đến bản dịch trong kết quả tìm kiếm. Nói chung, việc này đem đến cho bạn cơ hội để cung cấp nội dung hấp dẫn và độc đáo của mình tới một nhóm người dùng lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có thể có những trường hợp mà bạn không muốn dùng tính năng này. Thẻ meta này cho Google biết rằng bạn không muốn chúng tôi cung cấp bản dịch cho trang này.
<meta name="google" content="nopagereadaloud" /> Ngăn không cho các trình duyệt web đọc to trang được gắn thẻ bằng lệnh thoại "Đọc trang này" và "Đọc trang" trong Trợ lý Google.
<meta name="google-site-verification" content="..." /> Bạn có thể sử dụng thẻ này trên trang cấp cao nhất của trang web để xác minh quyền sở hữu trang web với Search Console. Xin lưu ý rằng mặc dù các giá trị của thuộc tính "name" (tên) và "content" (nội dung) phải hoàn toàn khớp với thông tin cung cấp cho bạn (kể cả chữ hoa và chữ thường), thì việc bạn thay đổi thẻ từ XHTML sang HTML hay định dạng của thẻ có khớp với định dạng của trang hay không đều không gây ra vấn đề gì. Thông tin khác
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />
<meta charset="..." >
Thẻ này xác định loại nội dung và bộ ký tự của trang. Đảm bảo rằng bạn đưa giá trị của thuộc tính nội dung vào trong ngoặc kép, nếu không thuộc tính bộ ký tự có thể bị thông dịch sai. Bạn nên sử dụng Unicode/UTF-8 khi có thể. Thông tin khác
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." /> Thẻ này đưa người dùng tới URL mới sau một khoảng thời gian nhất định. Đôi khi, thẻ này được dùng như một hình thức chuyển hướng đơn giản. Tuy nhiên, một số trình duyệt không hỗ trợ thẻ này và người dùng có thể thấy khó hiểu. Tổ chức W3C khuyến cáo không nên sử dụng thẻ này. Thay vào đó, bạn nên sử dụng lệnh chuyển hướng 301 phía máy chủ.
<meta name="viewport" content="..."> Thẻ này thông báo cho trình duyệt cách hiển thị một trang trên thiết bị di động. Sự hiện diện của thẻ này cho Google biết rằng trang thân thiện với thiết bị di động. Đọc thêm về cách định cấu hình thẻ meta cửa sổ xem.

<meta name="rating" content="adult" />

<meta name="rating" content="RTA-5042-1996-1400-1577-RTA" />

Gắn nhãn một trang là có chứa nội dung người lớn để thông báo rằng trang này được lọc trong kết quả Tìm kiếm an toàn. Tìm hiểu thêm về cách gắn nhãn các trang Tìm kiếm an toàn.

Các điểm khác cần lưu ý

 • Google có thể đọc cả thẻ meta dạng HTML và XHTML, bất kể trang sử dụng mã nào.
 • Ngoại trừ thẻ google-site-verification, các thẻ meta thường không phân biệt chữ hoa chữ thường.
 • Đây không phải là danh sách đầy đủ tất cả các thẻ meta hiện có. Bạn có thể sử dụng các thẻ meta khác nếu các thẻ đó có ý nghĩa quan trọng với trang web của bạn. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng Google sẽ bỏ qua thẻ meta nếu không nhận ra các thẻ này.

Lệnh nội dòng

Ngoài các thẻ meta ở cấp độ trang, bạn có thể yêu cầu Google không sử dụng một số phần của một trang HTML để hiển thị đoạn trích. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng thuộc tính HTML data-nosnippet trong các phần tử HTML span, div hoặc section. Ví dụ:

<p>This text can be included in a snippet <span data-nosnippet>and this part would not be shown</span>.</p>

Để đảm bảo máy đọc được thì đoạn văn bản đó phải là một phần tử HTML hợp lệ và bạn phải đóng chính xác tất cả các thẻ. Thông tin khác.