Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Metatagi, które Google potrafi zinterpretować

Aby wspomagać kontrolowanie sposobu wyświetlania stron Twojej witryny w wyszukiwarce Google, obsługujemy zarówno metatagi na poziomie strony, jak i wbudowane dyrektywy.

Metatagi na poziomie strony są doskonałym rozwiązaniem dla właścicieli witryn, którzy chcą przekazywać wyszukiwarkom dodatkowe informacje na temat swoich witryn. Pozwalają one na dostarczanie informacji różnym systemom klienckim, z których każdy interpretuje tylko te informacje, które rozumie, zaś pozostałe ignoruje. Metatagi są dodawane do sekcji <head> strony HTML i zazwyczaj wyglądają tak:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="description" content="Author: A.N. Author, Illustrator: P. Picture, Category: Books, Price: £9.24, Length: 784 pages">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34=">
  <title>Example Books - high-quality used books for children</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">
 </head>
</html>

Google rozumie te metatagi:

Metatagi, które Google potrafi zinterpretować
<meta name="description" content="A description of the page"> Użyj tego tagu, by podać krótki opis strony. Czasami tekst ten jest wykorzystywany w krótkim opisie strony pokazywanym na stronie z wynikami wyszukiwania.
<meta name="robots" content="..., ...">

<meta name="googlebot" content="..., ...">

Te metatagi sterują zachowaniem wyszukiwarek w zakresie skanowania i indeksowania stron.

Tag <meta name="robots" ... odnosi się do wszystkich wyszukiwarek, a tag <meta name="googlebot ... dotyczy tylko Google.

W przypadku kolidujących ze sobą metatagów robots (lub googlebot) zastosowanie ma tag bardziej restrykcyjny. Jeśli na przykład strona zawiera zarówno tag max-snippet:50, jak i nosnippet, zostanie zastosowany tag nosnippet.

Wartości domyślne, których nie trzeba deklarować, to index, follow. Pełną listę wartości zrozumiałych dla Google znajdziesz na liście prawidłowych dyrektyw.

Tę samą informację możesz też umieścić w nagłówku strony, używając dyrektywy nagłówka HTTP „X-Robots-Tag”. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz ograniczyć indeksowanie plików w formacie innym niż HTML, takich jak pliki graficzne lub inne dokumenty. Więcej informacji o metatagach używanych przez roboty

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox"> Gdy użytkownicy szukają Twojej witryny, w wynikach wyszukiwania Google czasami wyświetla się pole wyszukiwania, które jej dotyczy, a także inne bezpośrednie linki do niej. Ten metatag informuje Google, że pole wyszukiwania linków do podstron nie powinno się wyświetlać. Więcej informacji o polu wyszukiwania z linkami do podstron
<meta name="googlebot" content="notranslate"> Gdy wykryjemy, że treść strony jest w innym języku niż ten, z którego chce korzystać użytkownik, możemy w wynikach wyszukiwania podać link z przetłumaczonym tytułem i krótkim opisem. Jeśli użytkownik go kliknie, cała dalsza interakcja ze stroną będzie odbywać się przy użyciu Tłumacza Google, który będzie automatycznie tłumaczyć wszystkie linki klikane przez użytkownika. Dzięki temu masz szansę dotrzeć ze swoją unikatową i ciekawą witryną do znacznie szerszej grupy odbiorców. Jednak w niektórych sytuacjach takie działanie może być niepożądane. Ten metatag informuje Google, że nie należy oferować tłumaczenia danej strony.
<meta name="google" content="nopagereadaloud"> Uniemożliwia różnym usługom zamiany tekstu na mowę Google odczytywanie stron internetowych na głos.
<meta name="google-site-verification" content="..."> Możesz użyć tego tagu na głównej stronie witryny, aby potwierdzić jej własność w Search Console. Pamiętaj, że o ile wartości z atrybutami namecontent muszą dokładnie odpowiadać wyświetlanej zawartości (łącznie z użyciem małych lub dużych liter), nie ma znaczenia, czy zamienisz tag XHTML na HTML ani czy format tagu będzie odpowiadał formatowi strony.
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=...">
<meta charset="...">
Ten zapis określa typ zawartości strony i zestaw używanych na niej znaków. Pamiętaj, aby wartość atrybutu „content” znajdowała się w cudzysłowie. W przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowej interpretacji wartości atrybutu „charset”. W miarę możliwości zalecamy używanie kodowania Unicode/UTF-8. Więcej informacji
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..."> Ten tag odsyła użytkownika pod nowy adres URL po upływie określonego czasu. Niekiedy jest stosowany jako prosty sposób przekierowania. Nie jest on jednak obsługiwany przez niektóre przeglądarki i może dezorientować użytkowników. Organizacja W3C zaleca, aby nie stosować tego tagu. Jako alternatywę polecamy przekierowania 301 realizowane na serwerze.
<meta name="viewport" content="..."> Ten tag informuje przeglądarkę, jak renderować stronę na urządzeniu mobilnym. Jego obecność wskazuje Google, że strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych. Więcej informacji o konfigurowaniu metatagu viewport

<meta name="rating" content="adult">

<meta name="rating" content="RTA-5042-1996-1400-1577-RTA">

Oznacza etykietą stronę zawierającą treści dla dorosłych, aby zasygnalizować, że powinna ona zostać odfiltrowana w wynikach SafeSearch. Więcej informacji o oznaczaniu stron na potrzeby filtra SafeSearch

Pozostałe uwagi

 • Google odczytuje metatagi zapisane zarówno w formacie HTML, jak i XHTML, niezależnie od formatu przyjętego dla całej strony.
 • Z wyjątkiem tagu google-site-verification wielkość liter zwykle nie ma znaczenia.
 • Nie jest to pełna lista metatagów. W swojej witrynie możesz też użyć innych metatagów, jeśli uznasz, że będą ważne, jednak te nieznane dla Google będą ignorowane.
 • Jeśli rozważasz użycie kodu JavaScript do wstawiania lub zmiany metatagów, zachowaj ostrożność. Zalecamy, aby w miarę możliwości nie korzystać z tej metody, a jeśli użycie JavaScriptu jest konieczne, należy dokładnie przetestować implementacje.

Wbudowane dyrektywy

Niezależnie od metatagów definiowanych na poziomie strony możesz wykluczyć fragmenty strony HTML z krótkich opisów. Możesz to zrobić, dodając atrybut HTML data-nosnippet do jednego z obsługiwanych tagów HTML:

 • span
 • div
 • section

Na przykład:

<p>
 This text can be included in a snippet
 <span data-nosnippet>and this part would not be shown</span>.
</p>

Aby umożliwić odczyt maszynowy, musisz używać prawidłowego kodu HTML, a wszystkie tagi muszą być odpowiednio domknięte.