Zarządzanie witrynami multiregionalnymi i wielojęzycznymi

Jeśli Twoja witryna oferuje użytkownikom różne treści w różnych językach, krajach lub regionach, możesz zoptymalizować wyniki jej wyszukiwania w Google.

Informacje ogólne:

 • Witryna wielojęzyczna to każda witryna, która zawiera treści w więcej niż jednym języku. Na przykład witryna kanadyjskiej firmy dostępna w wersji angielskiej i francuskiej. Wyszukiwarka Google próbuje znaleźć strony pasujące do języka osoby wyszukującej.
 • Witryna multiregionalna jest wyraźnie kierowana do użytkowników w różnych krajach. Przykładem może być witryna producenta, który wysyła swoje produkty do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Wyszukiwarka Google próbuje znaleźć lokalną stronę odpowiednią dla osoby wyszukującej.

Niektóre witryny są zarówno multiregionalne, jak i wielojęzyczne (na przykład witryna może mieć różne wersje dla Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz francuską i angielską wersję językową treści kanadyjskiej).

Zarządzanie wielojęzycznymi wersjami witryny

Jeśli w swojej witrynie masz identyczne treści w wielu językach, skorzystaj z tych wskazówek, aby pomóc użytkownikom (i wyszukiwarce Google) znaleźć właściwą stronę:

Używaj różnych adresów URL dla różnych wersji językowych

Jeśli chcesz dostosować język treści na stronie, Google zaleca używanie różnych adresów URL poszczególnych wersji językowych zamiast plików cookie lub ustawień przeglądarki.

Jeśli używasz różnych adresów URL na potrzeby różnych języków, wykorzystaj adnotacje hreflang, aby w wynikach wyszukiwania Google wyświetlał się link do prawidłowej wersji językowej strony.

Jeśli wolisz dynamicznie zmieniać treści lub przekierowywać użytkowników na podstawie ustawień języka, pamiętaj, że znalezienie i zindeksowanie wszystkich wersji przez Google może być niemożliwe. Dzieje się tak, ponieważ Googlebot pochodzi zwykle z USA. Dodatkowo robot wysyła żądania HTTP bez ustawienia atrybutu Accept-Language w nagłówku żądania.

Przekazuj nam informacje o różnych wersjach językowych

Google obsługuje kilka różnych metod oznaczania wersji językowych lub regionalnych strony, między innymi adnotacje hreflang i mapy witryn. Oznacz odpowiednio swoje strony.

Upewnij się, że język strony jest oczywisty

Google rozpoznaje język strony na podstawie jej widocznej treści. Nie korzystamy z żadnych informacji o języku na poziomie kodu, takich jak atrybuty lang lub URL. Możesz pomóc nam poprawnie określić język, używając jednego języka w przypadku treści i elementów nawigacyjnych na każdej stronie oraz unikając jednocześnie wyświetlanych wersji językowych.

Przetłumaczenie tylko powtarzalnego interfejsu na stronach i pozostawienie znacznej części materiałów w pierwotnym języku (co często zdarza się na stronach z treściami tworzonymi przez użytkowników) może powodować frustrację użytkowników w przypadku, gdy w wynikach wyszukiwania występuje wielokrotnie ta sama treść z interfejsem w różnych językach.

Użyj pliku robots.txt, żeby zablokować indeksowanie przez wyszukiwarki automatycznie tłumaczonych stron Twojej witryny. Automatyczne tłumaczenia nie zawsze są sensowne i mogą być postrzegane jako spam. Co ważniejsze, słabe lub sztucznie brzmiące tłumaczenie może zniechęcić użytkowników do Twojej witryny.

Udostępnij użytkownikom funkcję przełączania języka strony

Jeśli masz wiele wersji strony:

 • Warto dodać hiperlinki do jej innych wersji językowych. Dzięki temu użytkownicy będą mogli wybrać język kliknięciem.
 • Unikaj automatycznego przekierowywania na podstawie domniemanego języka użytkownika. Takie przekierowania mogą uniemożliwiać użytkownikom (i wyszukiwarkom) przeglądanie wszystkich wersji Twojej witryny.

Używaj adresów URL w określonym języku

Używanie przetłumaczonych słów w adresach URL lub korzystanie z międzynarodowych nazw domen (IDN) jest jak najbardziej poprawne. Pamiętaj jednak o stosowaniu w adresach URL kodowania UTF-8 (stosowanie kodowania UTF-8 zalecamy wszędzie, gdzie to możliwe) oraz o odpowiednim korzystaniu ze znaków zmiany znaczenia przy tworzeniu linków do takich adresów URL.

Kierowanie treści witryny na konkretny kraj (kierowanie geograficzne)

Możesz kierować witrynę lub jej części do użytkowników posługujących się określonym językiem w konkretnym kraju. Takie rozwiązanie może poprawić pozycję strony w rankingach w kraju docelowym, ale kosztem wyników w innych lokalizacjach lub językach.

Aby ustawić kierowanie geograficzne witryny w Google:

 • Na poziomie strony lub witryny: użyj adresów URL witryny lub strony przeznaczonych dla konkretnych krajów.
 • Na poziomie strony: użyj parametru hreflang lub map witryny, aby poinformować Google, które strony są przeznaczone dla użytkowników znajdujących się w określonych lokalizacjach lub posługujących się wybranymi językami.
 • Na poziomie witryny: jeśli masz witrynę w domenie funkcjonalnej najwyższego poziomu (np. .com, .org lub .eu), określ jej lokalizację docelową za pomocą raportu Kierowanie międzynarodowe.

Pamiętaj, że kierowanie geograficzne nie jest precyzyjne, dlatego trzeba zadbać o użytkowników, którzy trafią na niewłaściwą wersję witryny. Jednym ze sposobów może być wyświetlanie na wszystkich stronach linków, dzięki którym użytkownicy mogą wybierać żądany region lub język.

Używanie adresów URL przeznaczonych dla określonych lokalizacji

Rozważ zastosowanie struktury adresów URL ułatwiającej kierowanie geograficzne witryny lub jej części na różne regiony. Poniższa tabela zawiera dostępne opcje:

Opcje struktury adresów URL
Domena krajowa

example.de

Zalety:

 • Jasne kierowanie geograficzne.
 • Lokalizacja serwera jest nieistotna.
 • Łatwa separacja witryn.

Wady:

 • Wysoki koszt (i możliwa ograniczona dostępność).
 • Wymaga większej infrastruktury.
 • Rygorystyczne (niekiedy) wymagania dotyczące domen ccTLD.
Subdomeny z domenami gTLD

de.example.com

Zalety:

 • Prosta konfiguracja.
 • Można stosować kierowanie geograficzne w Search Console.
 • Pozwala na różne lokalizacje serwerów.
 • Łatwa separacja witryn.

Wady:

 • Po samym adresie URL użytkownicy mogą nie rozpoznać kierowania geograficznego (czy „de” to język czy kraj?).
Podkatalogi z domenami gTLD

example.com/de/

Zalety:

 • Prosta konfiguracja.
 • Można stosować kierowanie geograficzne w Search Console.
 • Niski koszt utrzymania (ten sam host).

Wady:

 • Po samym adresie URL użytkownicy mogą nie rozpoznać kierowania geograficznego.
 • Jedna lokalizacja serwera.
 • Trudniejsza separacja witryn.
Parametry adresu URL

site.com?loc=de

Niezalecane.

Wady:

 • Trudna segmentacja na podstawie adresów URL.
 • Po samym adresie URL użytkownicy mogą nie rozpoznać kierowania geograficznego.
 • Stosowanie kierowania geograficznego w Search Console nie jest możliwe.

Jak Google określa język docelowy?

Google określa najlepszych odbiorców docelowych strony na podstawie kilku sygnałów:

 • Lokalizacja docelowa określona za pomocą raportu Kierowanie międzynarodowe w Search Console. Jeśli masz domenę funkcjonalną najwyższego poziomu (gTLD) i wykorzystujesz dostawcę usług hostingowych z innego kraju, zalecamy przekazanie nam przez Search Console informacji, z którym krajem mamy powiązać witrynę (jeśli chcesz w niej ustawić kierowanie geograficzne).
 • Nazwy domen krajowych najwyższego poziomu (ccTLD). Są one powiązane z konkretnym krajem (na przykład .de dla Niemiec, .cn dla Chin) i z tego względu są silnym sygnałem zarówno dla użytkowników, jak i wyszukiwarek, że dana witryna jest wyraźnie przeznaczona dla danego kraju. Niektóre kraje nakładają ograniczenia na to, kto może używać ich nazwy ccTLD, dlatego pamiętaj, aby wcześniej to sprawdzić. Poza tym niektóre domeny ccTLD wykorzystywane do celów promocyjnych (takie jak .tv, lub .me) traktujemy jak domeny funkcjonalne (gTLD), ponieważ uznaliśmy, że użytkownicy i właściciele witryn często postrzegają je raczej jako domeny funkcjonalne niż krajowe (nie mamy pełnej listy takich domen ccTLD, ponieważ musielibyśmy ją co pewien czas aktualizować). Zobacz przygotowaną przez nas listę domen gTLD.
 • Wyrażenia hreflang w tagach, nagłówkach lub mapach witryn.
 • Lokalizacja serwera (na podstawie adresu IP serwera). Lokalizacja serwera znajduje się często blisko użytkowników i może wskazywać zamierzonych odbiorców witryny. Niektóre witryny korzystają jednak z rozproszonych sieci dostarczania danych (CDN) lub są umieszczane w krajach z lepszą infrastrukturą serwerów internetowych, dlatego nie jest to definitywnie przesądzający sygnał.
 • Inne sygnały. Innymi źródłami wskazówek co do zamierzonych odbiorców witryny mogą być lokalne adresy i numery telefonów na stronach, korzystanie z lokalnego języka i waluty, linki z innych lokalnych witryn lub korzystanie z Google Moja Firma (tam, gdzie ta usługa jest dostępna).

Czego Google nie robi:

 • Google indeksuje internet z różnych lokalizacji na świecie. Nie próbujemy zmieniać źródła robota indeksującego wykorzystywanego w jednej witrynie, żeby znaleźć wszystkie możliwe wersje strony. Dlatego użyj 1 z opisanych tu metod (np. wpisów z atrybutem hreflang, domen ccTLD lub wyraźnych linków), aby poinformować Google o wszystkich ustawieniach regionalnych lub językach, które udostępnia Twoja witryna.
 • Google ignoruje metatagi lokalizacji (takie jak geo.position czy distribution) i atrybuty HTML kierowania geograficznego.

Obsługa zduplikowanych stron w witrynach wielojęzycznych i multiregionalnych

Jeśli udostępniasz podobną lub powieloną treść pod różnymi adresami URL w tym samym języku w ramach witryny multiregionalnej (gdy na przykład zarówno adres example.de/, jak i example.com/de/ wyświetlają podobne treści w języku niemieckim), wybierz jej preferowaną wersję i zastosuj element rel="canonical" oraz tagi hreflang, aby wyszukującym wyświetlał się prawidłowy język lub regionalny URL.

Domeny ogólne najwyższego poziomu

Domeny funkcjonalne najwyższego poziomu (gTLD) to domeny, które nie są powiązane z konkretnymi lokalizacjami. Jeśli masz witrynę w domenie funkcjonalnej najwyższego poziomu (np. .com, .org czy dowolnej domenie wymienionej poniżej) i chcesz kierować ją do użytkowników w konkretnej lokalizacji geograficznej, ustaw wyraźnie kraj docelowy za pomocą jednej z opisanych tu metod.

Google traktuje te domeny jako gTLD podlegające kierowaniu geograficznemu w Search Console:

 • Domeny funkcjonalne najwyższego poziomu (gTLD): jeśli domena najwyższego poziomu nie jest zarejestrowana jako domena krajowa najwyższego poziomu (ccTLD) przez instytucję ICANN, Google będzie traktować każdą domenę najwyższego poziomu, która jest odczytywana w strefie głównej serwera DNS instytucji IANA, jako domenę gTLD. Przykłady:
  • .com
  • .org
  • .edu
  • .gov
  • i wiele innych.
 • Funkcjonalne domeny regionalne najwyższego poziomu: mimo że są one powiązane z regionem geograficznym, zwykle traktujemy je jako domeny funkcjonalne najwyższego poziomu (takie jak .com czy .org):
  • .eu
  • .asia
 • Funkcjonalne domeny krajowe najwyższego poziomu (ccTLD): niektóre domeny krajowe najwyższego poziomu (ccTLD) – na przykład .tv czy .me – traktujemy jak domeny funkcjonalne (gTLD), ponieważ stwierdziliśmy, że użytkownicy i właściciele witryn często postrzegają je raczej jako domeny funkcjonalne niż krajowe. Oto lista tych domen ccTLD (może się ona zmienić).
  • .ad
  • .as
  • .bz
  • .cc
  • .cd
  • .co
  • .dj
  • .fm
  • .io
  • .la
  • .me
  • .ms
  • .nu
  • .sc
  • .sr
  • .su
  • .tv
  • .tk
  • .ws