Tổng quan về các chủ đề liên quan đến trang web quốc tế và đa ngôn ngữ

Nếu trang web của bạn chứa nội dung bằng nhiều ngôn ngữ hoặc có nội dung riêng cho từng địa điểm, thì bạn có thể giúp Google hiểu được trang web của bạn bằng cách sau đây.

Chủ đề
Quản lý các trang web đa khu vực và đa ngôn ngữ Nếu trang web của bạn có nội dung riêng cho người dùng theo ngôn ngữ, quốc gia hoặc khu vực, thì bạn có thể tối ưu hoá kết quả tìm kiếm trên Google cho trang web của mình.
Thông báo cho Google về các phiên bản đã bản địa hóa của trang web Nếu trang của bạn có nhiều phiên bản cho các ngôn ngữ hoặc khu vực khác nhau, hãy cho Google biết về các biến thể khác nhau này. Việc này sẽ giúp Google Tìm kiếm đưa người dùng đến phiên bản phù hợp nhất của trang theo ngôn ngữ hoặc khu vực.
Cách Google thu thập dữ liệu của những trang có nội dung thay đổi theo khu vực/ngôn ngữ Nếu trang web của bạn có các trang chứa nội dung thay đổi theo khu vực/ngôn ngữ (tức là khi trang web của bạn trả về những nội dung khác nhau dựa trên quốc gia theo suy đoán hoặc ngôn ngữ ưa thích của người dùng), Google có thể sẽ không thu thập dữ liệu, lập chỉ mục hoặc xếp hạng tất cả nội dung cho các khu vực/ngôn ngữ đó.
Kết quả tìm kiếm bằng nhiều ngôn ngữ Tìm hiểu cách Google Tìm kiếm có thể đưa ra kết quả của các trang trên ngôn ngữ khác, với tiêu đề và đoạn trích được dịch sang ngôn ngữ của người dùng.