Klient użytkownika Duplex on the web

DuplexWeb-Google to klient użytkownika, który obsługuje usługę Duplex on the web. Informacje o tokenie klienta użytkownika i pełne ciągi znaków klienta użytkownika znajdziesz tutaj.

Częstotliwość i sposób indeksowania

  • Podczas indeksowania witryny żadna usługa używająca klienta użytkownika DuplexWeb-Google nie dokonuje zakupów ani nie wykonuje innych istotnych działań.
  • Klient użytkownika DuplexWeb-Google przeprowadza indeksowanie od kilku razy dziennie do kilku razy na godzinę. Ta częstotliwość zależy od nauczanej funkcji, ale przebiega to w taki sposób, aby nie przeciążać witryny ani nie zakłócać ruchu.
  • Wyszukiwarka Google nie używa skanów wykonanych przez klienta użytkownika DuplexWeb-Google do indeksowania. Z tego powodu klient użytkownika DuplexWeb-Google nie rozpoznaje dyrektywy noindex.
  • Google Analytics nie rejestruje żądań stron wysyłanych przez klienta użytkownika DuplexWeb-Google podczas indeksowania i analizowania.

Kontrolowanie skanowania za pomocą reguł pliku robots.txt

Aby uchronić się przed indeksowaniem Twojej witryny przez klienta użytkownika DuplexWeb-Google, musisz wyraźnie go blokować, stosując regułę Disallow względem pliku robots.txt Disallow. Samo wyłączenie indeksowania (nauki) w ustawieniach usługi Search Console nie wystarczy.

Klient użytkownika DuplexWeb-Google zwykle przestrzega reguł pliku robots.txt, ale jest 1 wyjątek:

  • Gdy usługa Duplex on the web jest włączona w Search Console (opcja domyślna), klient użytkownika DuplexWeb-Google ignoruje reguły Disallow w grupach klientów użytkownika z symbolem wieloznacznym *.
  • Gdy usługa Duplex on the web jest wyłączona w Search Console, klient użytkownika DuplexWeb-Google przestrzega reguł Disallow w grupach klientów użytkownika z symbolem wieloznacznym *. Przykłady:
# Example 1: Block DuplexWeb-Google from crawling your site
User-agent: DuplexWeb-Google
Disallow: /

# Example 2:
# * If Duplex on the web is enabled for this property in Search Console,
#   block all user agents except DuplexWeb-Google.
# * If Duplex on the web is disabled for this property in Search Console,
#   block all user agents including DuplexWeb-Google.
User-agent: *
Disallow: /