Giúp Google xác định các đường liên kết ngoài của bạn

Đối với một số đường liên kết nhất định trên trang web của bạn, bạn nên cho Google biết mối liên hệ giữa trang web của bạn và trang được liên kết. Để làm điều đó, bạn nên dùng một trong những giá trị thuộc tính rel sau đây trong thẻ <a>.

Đối với những đường liên kết thông thường mà bạn muốn Google theo dõi dù không có thuộc tính xác minh, bạn không cần thêm thuộc tính rel. Ví dụ: "Giống ngựa tôi yêu thích là <a href="https://horses.example.com/Palomino">palomino</a>".

Đối với những đường liên kết khác, hãy dùng ít nhất một giá trị sau đây:

Giá trị rel Mô tả
rel="sponsored"

Đánh dấu các đường liên kết là quảng cáo hoặc vị trí có trả phí (thường gọi là đường liên kết có trả phí) là sponsored. Thông tin thêm về quan điểm của Google đối với đường liên kết có trả phí.

LƯU Ý: Thuộc tính nofollow trước đây được đề xuất cho những loại đường liên kết này và hiện vẫn là một cách được chấp nhận để gắn cờ những đường liên kết đó, nhưng chúng tôi sẽ ưu tiên các đường liên kết được tài trợ.

rel="ugc"

Bạn nên đánh dấu ugc cho những đường liên kết đến nội dung do người dùng tạo (user-generated content – UGC), chẳng hạn như bình luận và bài đăng trên diễn đàn.

Nếu muốn ghi nhận và thưởng cho những cộng tác viên đáng tin cậy, thì bạn có thể xóa thuộc tính này khỏi các đường liên kết trong bài đăng của những thành viên hoặc người dùng liên tục có đóng góp chất lượng cao. Đọc thêm về cách tránh bình luận vi phạm hoặc gian lận.

rel="nofollow"

Dùng giá trị nofollow khi các giá trị khác không phù hợp và bạn không muốn Google liên kết trang web của bạn với trang được liên kết hoặc thu thập dữ liệu trên trang đó qua trang web của bạn. (Đối với những đường liên kết trong phạm vi trang web của chính bạn, hãy dùng robots.txt như mô tả dưới đây.)

Nhiều giá trị

Bạn có thể chỉ định nhiều giá trị rel dưới dạng một danh sách được phân tách bằng dấu cách hoặc dấu phẩy. Ví dụ:

  • Tôi rất thích phô mai <a href="https://cheese.example.com/Appenzeller_cheese" rel="ugc nofollow">Appenzeller</a>.
  • Tôi ghét phô mai <a href="https://cheese.example.com//blue_cheese" rel="ugc,nofollow">xanh</a>.

Thông thường, Google sẽ không theo dõi những đường liên kết có các thuộc tính rel như vậy. Hãy lưu ý rằng Google có thể tìm thấy các trang được liên kết qua các phương tiện khác, chẳng hạn như sơ đồ trang web hoặc đường liên kết từ các trang web khác. Do đó, chúng tôi vẫn có thể thu thập dữ liệu của các trang được liên kết đó. Những thuộc tính rel này chỉ được sử dụng trong các thẻ <a> (vì Google chỉ có thể theo dõi các đường liên kết do thẻ <a> dẫn đến), ngoại trừ nofollow, còn có thể sử dụng dưới dạng thẻ meta robots.

Nếu bạn cần ngăn Google theo dõi một đường liên kết đến một trang trên trang web của bạn, hãy dùng quy tắc Disallow trong tệp robots.txt.

Để ngăn Google lập chỉ mục một trang, hãy cho phép thu thập dữ liệu và dùng quy tắc noindex trong tệp robots.txt.