Đoạn trích nổi bật và trang web của bạn

Đoạn trích nổi bật là những ô đặc biệt mà trong đó định dạng của các kết quả tìm kiếm thông thường được đảo ngược để hiển thị đoạn trích mô tả ở vị trí trên cùng. Đọc thêm về cách thức hoạt động của Đoạn trích nổi bật của Google.

Có hai cách giúp bạn chọn không hiển thị đoạn trích nổi bật:

Chặn cả đoạn trích nổi bật và đoạn trích thông thường trong kết quả tìm kiếm

  • Thẻ nosnippet chặn mọi đoạn trích (cả đoạn trích nổi bật và đoạn trích thông thường) của trang được gắn thẻ đó.
  • Văn bản được đánh dấu bằng thẻ data-nosnippet sẽ không xuất hiện trong đoạn trích nổi bật (và cả đoạn trích thông thường).
  • Nếu nosnippetdata-nosnippet đồng thời xuất hiện trên một trang, thì nosnippet sẽ được ưu tiên và đoạn trích cho trang đó sẽ không được hiển thị.

Chỉ chặn đoạn trích nổi bật

Nếu muốn giữ lại các đoạn trích ở định dạng thông thường trong kết quả tìm kiếm nhưng lại muốn chặn các đoạn trích nổi bật, bạn nên thử giảm giá trị độ dài của thẻ max-snippet. Đoạn trích nổi bật sẽ chỉ xuất hiện nếu lượng văn bản có thể hiển thị là đủ để tạo một đoạn trích nổi bật hữu ích.

Hãy tiếp tục giảm giá trị này nếu các trang của bạn tiếp tục hiển thị dưới dạng đoạn trích nổi bật. Nói chung, giá trị của tùy chọn cài đặt thẻ max-snippet của bạn càng ngắn thì càng có ít khả năng trang của bạn hiển thị dưới dạng đoạn trích nổi bật.

Google không đặt ra yêu cầu cụ thể về độ dài tối thiểu để trang hiển thị dưới dạng đoạn trích nổi bật. Nguyên nhân là độ dài tối thiểu thay đổi dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở những yếu tố như thông tin trong đoạn trích, ngôn ngữ và nền tảng (thiết bị di động, ứng dụng hoặc máy tính).

Thao tác đặt chế độ cài đặt cho max-snippet thành một giá trị thấp không đảm bảo Google sẽ dừng hiển thị đoạn trích nổi bật cho trang của bạn. Nếu bạn cần một giải pháp chắc chắn, hãy dùng thẻ nosnippet.

Bạn không thể làm điều đó. Các hệ thống của Google sẽ xác định xem có thể dùng một trang để tạo đoạn trích nổi bật hữu ích cho yêu cầu tìm kiếm của người dùng hay không. Nếu có thì Google sẽ tạo đoạn trích nổi bật cho trang đó.

Khi nhấp vào một đoạn trích nổi bật, người dùng sẽ được đưa thẳng đến phần trên trang đã xuất hiện trong đoạn trích nổi bật đó. Việc cuộn đến vị trí của nội dung trong đoạn trích diễn ra tự động mà không cần trang web thêm mã chú thích nào. Nếu một trình duyệt không hỗ trợ công nghệ cơ bản cần thiết, hoặc nếu hệ thống của chúng tôi không thể xác định một cách chắc chắn rằng nên đưa người dùng đến vị trí nào trên một trang khi họ nhấp vào, thì thao tác nhấp vào một đoạn trích nổi bật sẽ đưa người dùng đến vị trí trên cùng tại trang web nguồn.