Define a favicon to show in search results

Nếu trang web của bạn có biểu tượng yêu thích, thì chúng tôi có thể đưa biểu tượng này vào kết quả Google Tìm kiếm cho trang web:

Search result on mobile showing a favicon

Cách triển khai

Dưới đây là cách làm cho trang web của bạn đủ điều kiện hiển thị kèm theo biểu tượng yêu thích trong kết quả tìm kiếm:

 1. Tạo biểu tượng yêu thích theo hướng dẫn dưới đây.
 2. Thêm <link> vào tiêu đề của trang chủ của bạn theo cú pháp sau:

  <link rel="shortcut icon" href="/path/to/favicon.ico">
  rel
  Có thể là bất kỳ chuỗi nào sau đây:
  • "shortcut icon"
  • "icon"
  • "apple-touch-icon"
  • "apple-touch-icon-precomposed"
  href
  URL của biểu tượng yêu thích. Có thể là đường dẫn tương đối (/smile.ico) hoặc đường dẫn tuyệt đối (https://example.com/smile.ico), nhưng phải ở cùng miền với trang chủ.
 3. Google sẽ tìm kiếm và cập nhật biểu tượng yêu thích của bạn bất cứ khi nào chúng tôi thu thập dữ liệu trang chủ của bạn. Nếu thay đổi biểu tượng yêu thích của mình và muốn thông báo cho Google về những thay đổi đó, bạn có thể yêu cầu lập chỉ mục trang chủ trên trang web của bạn. Nội dung cập nhật có thể mất vài ngày hoặc lâu hơn để xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Nguyên tắc

Bạn phải tuân theo các nguyên tắc này để đủ điều kiện hiển thị kèm theo biểu tượng yêu thíc trong kết quả tìm kiếm. Xin lưu ý rằng chúng tôi không đảm bảo sẽ hiển thị biểu tượng yêu thích trong kết quả tìm kiếm của bạn ngay cả khi bạn đã đáp ứng tất cả nguyên tắc.

 • Google phải có thể thu thập dữ liệu tệp biểu tượng yêu thích và trang chủ (nghĩa là bạn không được chặn chúng khỏi với Google).
 • Biểu tượng yêu thích của bạn phải là hình ảnh đại diện cho thương hiệu trang web của bạn, để giúp người dùng nhanh chóng xác định trang web khi họ xem nhanh kết quả tìm kiếm.
 • Biểu tượng yêu thích của bạn phải là bội số của hình vuông 48px, ví dụ: 48x48px, 96x96px, 144x144px, v.v. Các tệp SVG dĩ nhiên sẽ không có kích thước cụ thể. Chúng tôi hỗ trợ mọi định dạng biểu tượng yêu thích hợp lệ. Google sẽ thay đổi tỷ lệ hình ảnh của bạn thành 16x16px để sử dụng trong kết quả tìm kiếm, vì vậy hãy đảm bảo rằng hình ảnh hiển thị rõ ràng ở độ phân giải đó. Lưu ý: không cung cấp biểu tượng yêu thích có kích thước 16x16px.
 • URL của biểu tượng yêu thích phải cố định (không thay đổi URL thường xuyên).
 • Google sẽ không hiển thị bất kỳ biểu tượng yêu thích nào mà chúng tôi cho là không phù hợp, bao gồm cả nội dung khiêu dâm hoặc biểu tượng thù địch (ví dụ: hình chữ vạn). Nếu phát hiện thấy loại hình ảnh này trong một biểu tượng yêu thích, Google sẽ thay thế hình ảnh đó bằng một biểu tượng mặc định.