Yöntem: urlNotifications.publish

Bir URL'nin güncellendiğini veya silindiğini bildirir.

HTTP isteği

POST https://indexing.googleapis.com/v3/urlNotifications:publish

URL, Google API HTTP ek açıklaması söz dizimini kullanır.

İstek metni

İstek metni, UrlNotification öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt metni

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

urlNotifications.publish için çıktı

JSON gösterimi

{
  "urlNotificationMetadata": {
    object(UrlNotificationMetadata)
  }
}
Alanlar
urlNotificationMetadata

object(UrlNotificationMetadata)

Bu URL için alınan bildirim etkinliklerinin açıklaması.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/indexing

Deneyin.