Metoda: urlNotifications.getMetadata

Pobiera metadane dotyczące dokumentu internetowego. Tej metody można używać tylko w przypadku zapytań o adresy URL, które pojawiły się wcześniej w dostarczonych powiadomieniach interfejsu Indexing API. Obejmuje najnowsze powiadomienie UrlNotification odebrane za pomocą tego interfejsu API.

Żądanie HTTP

GET https://indexing.googleapis.com/v3/urlNotifications/metadata

W adresie URL jest używana składnia adnotacji HTTP interfejsu Google API.

Parametry zapytania

Parametry
url

string

URL, którego dotyczy zapytanie.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu UrlNotificationMetadata.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/indexing

Wypróbuj