Limit i informacje o cenach

Limit

Oto domyślny limit projektu. Limit może się zwiększyć lub zmniejszyć zależnie od jakości dokumentu.

Domyślny limit
DefaultPublishRequestsPerDayPerProject Domyślny limit projektu na dobę, który określa, ile żądań publish można wysłać do punktu końcowego publish. Obejmuje to zarówno typ żądań URL_UPDATED, jak i URL_DELETED. Wartość domyślna to 200.
DefaultMetadataRequestsPerMinutePerProject Domyślny limit projektu na minutę, który określa, ile żądań Tylko do odczytu można wysłać do punktu końcowego getMetadata. Wartość domyślna to 180.
DefaultRequestsPerMinutePerProject Domyślny limit projektu na minutę dla wszystkich punktów końcowych. Wartość domyślna to 600.

Wyświetlanie limitu

Aby wyświetlić limit, otwórz Konsolę interfejsów API Google.

Zgłaszanie prośby o dodatkowy limit

Obecnie interfejsu Indexing API można używać tylko do indeksowania stron z danymi JobPosting lub BroadcastEvent umieszczonymi w obiekcie VideoObject. Aby poprosić o zwiększenie limitu dla stron ze znacznikami JobPosting lub BroadcastEvent, możesz wypełnić ten formularz. Musisz znać szczegóły swojego projektu w Konsoli interfejsów API Google.

Ceny

Z interfejsu Indexing API można korzystać bez opłat. Aby poprosić o dodatkowy limit, może być konieczne utworzenie konta rozliczeniowego, ale korzystanie z interfejsu API jest nadal dostępne bez opłat.