reCAPTCHA là gì?

reCAPTCHA là một dịch vụ miễn phí bảo vệ trang web của bạn khỏi spam và lạm dụng. Giải pháp này sử dụng các kỹ thuật phân tích rủi ro nâng cao để phân biệt con người với bot.
reCAPTCHA v3 giúp bạn phát hiện lưu lượng truy cập vi phạm trên trang web của mình mà không cần sự tương tác của người dùng. Thay vì yêu cầu nhập CAPTCHA, reCAPTCHA v3 sẽ trả về điểm số để bạn có thể chọn hành động thích hợp nhất cho trang web của mình.