reCAPTCHA là gì?

reCAPTCHA là một dịch vụ miễn phí giúp bảo vệ trang web của bạn khỏi nội dung rác và hành vi sai trái. Phương pháp này sử dụng các kỹ thuật phân tích rủi ro nâng cao để phân biệt con người và bot.
reCAPTCHA v3 giúp bạn phát hiện lưu lượng truy cập sai trái trên trang web của mình mà không cần người dùng tương tác. Thay vì yêu cầu nhập CAPTCHA, reCAPTCHA v3 sẽ trả về điểm số để bạn có thể chọn hành động thích hợp nhất cho trang web của mình.