Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Google cung cấp reCAPTCHA (v3 và v2) và reCAPTCHA Enterprise để giúp bạn bảo vệ trang web của mình khỏi các hoạt động gian lận, nội dung rác và hành vi sai trái. Để biết thêm về các tính năng của reCAPTCHA và reCAPTCHA Enterprise, hãy xem bài viết So sánh tính năng giữa các phiên bản reCAPTCHA.

Tài liệu này cung cấp thông tin tổng quan về Google reCAPTCHA v3 và v2. Để biết thông tin về reCAPTCHA Enterprise, hãy xem tài liệu về reCAPTCHA Enterprise.

Để bắt đầu sử dụng reCAPTCHA Enterprise, bạn có thể sử dụng Công cụ đăng ký trang web của chúng tôi. Công cụ này sẽ giúp bạn tạo Khoá trang web reCAPTCHA mới và nếu cần, hãy tạo một tài khoản Google Cloud mới.

Bắt đầu

Đối tượng người xem

Tài liệu này được thiết kế cho những người quen với biểu mẫu HTML, xử lý phía máy chủ hoặc phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động. Để cài đặt reCAPTCHA, có thể bạn cần phải chỉnh sửa một số mã.

Chúng tôi hy vọng bạn thấy dễ dàng thực hiện theo tài liệu này. Bạn có thể đặt câu hỏi về reCAPTCHA trên Stack Overflow bằng cách sử dụng thẻ recaptcha.

Tổng quan

Để bắt đầu sử dụng reCAPTCHA, bạn cần đăng ký một cặp khoá API cho trang web của mình. Cặp khoá này bao gồm một khoá trang web và một khoá bí mật. Khoá trang web được dùng để gọi dịch vụ reCAPTCHA trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn. Khoá bí mật này cho phép giao tiếp giữa phần phụ trợ của ứng dụng và máy chủ reCAPTCHA để xác minh phản hồi của người dùng. Khoá bí mật cần được giữ an toàn cho mục đích bảo mật.

Trước tiên, hãy chọn loại reCAPTCHA rồi điền miền được uỷ quyền hoặc tên gói. Sau khi bạn chấp nhận các điều khoản dịch vụ, hãy nhấp vào Subscription (Đăng ký) để nhận cặp khoá API mới.

Bây giờ, hãy thực hiện các bước sau để thêm reCAPTCHA vào trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn:

  1. Chọn chế độ tích hợp phía máy khách:
  2. Xác minh phản hồi của người dùng.

So sánh các tính năng giữa reCAPTCHA v3 và reCAPTCHA v2

Bảng sau đây so sánh các tính năng trong reCAPTCHA v3 và reCAPTCHA v2.

Tính năng reCAPTCHA phiên bản 3 reCAPTCHA phiên bản 2
Chi phí

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Giá.

Miễn phí lên đến 1 triệu bài đánh giá mỗi tháng* Miễn phí lên đến 1 triệu bài đánh giá mỗi tháng*
Hỗ trợ tiện ích "Tôi không phải là người máy" Không
Thông tin chi tiết về điểm số (bắt buộc phải xem xét bảo mật) 4 cấp độ Không có