Förbättra Publisher Ads Audits for Lighthouse. Berätta vad du tycker i vår enkät.

Översikt

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Med Publisher Ads Audits for Lighthouse förbättras annonshastigheten och den övergripande kvaliteten tack vare en rad automatiska granskningar. Med hjälp av detta verktyg kan du lösa problem som identifierats och utvärdera resultatet av iterativa ändringar med förslag på åtgärder.

Publisher Ads Audits for Lighthouse bygger på Lighthouse – ett verktyg med öppen källkod som är integrerat i Chrome DevTools och används av många utvecklare. Som standard innehåller rapporter som skapats med Publisher Ads Audits for Lighthouse alla kategorier som finns i Lighthouse och ytterligare en kategori, Utgivarannonser, som visas högst upp.

Detta är för närvarande en betaversion som fortfarande utvecklas. Du kan hjälpa oss att förbättra verktyget genom att skicka feedback om eventuella problem eller förslag.

Webbtjänst

Publisher Ads Audits for Lighthouse är en webbtjänst som fjärrhämtar webbplatser för analys.

Som standard genereras resultat för mobilwebben av en fönsterlös version av Chrome som emulerar Nexus 5X. Om du vill generera resultat för datorwebben utan emulering väljer du fliken Dator högst upp på resultatsidan.

Mer information om vilken miljö som resultaten har genererats för finns i avsnittet Körtidsinställningar längst ned i rapporten.

Användning

Avancerade inställningar

Fler Lighthouse-granskningar

Som standard tas bara granskningen av utgivarannonser och prestandagranskningen i Lighthouse med i rapporterna som genereras. Om du vill använda den fullständiga granskningsuppsättningen i Lighthouse aktiverar du Kör ytterligare Lighthouse-granskning.

Cookies

Anpassade cookies i rutan Ange cookies tas med när den angivna webbsidan begärs. På det sättet kan information som signalerar olika tillstånd skickas till sidan, t.ex. för åtkomst till en sida som kräver autentisering.

Fler än en cookie kan anges. Detta format förväntas:

cookie1=value1; cookie2=value2;

Simulerad databegränsning

Som standard bedöms sidan utifrån hur den läses in med en dators CPU via en trådbunden bredbandsanslutning utan databegränsning. Om du vill utvärdera webbplatsens prestanda under mindre gynnsamma förhållanden aktiverar du Använd simulerad databegränsning.

Med detta alternativ beräknas resultaten utifrån en simulerad sidhämtning. Simuleringen bygger på data som observerats vid en sidhämtning utan databegränsning. Standardbegränsningen i Lighthouse används vid simuleringen. Med denna begränsas både CPU-hastigheten och bandbredden i nätverket. Detta ger motsvarande prestanda som när webbplatsen läses in på en mobil enhet via en snabb 3G-anslutning.

Skriptbokmärke

Det finns ett skriptbokmärke så att du kan genomsöka en aktuell sida på begäran.

Dra följande knapp till bokmärkesfältet:

Klicka på den här knappen på valfri sida om du vill generera en rapport för den aktuella webbadressen.

Feedback

Du kan ge feedback genom att rapportera ett problem på GitHub.