Minska annonsernas JS-blockeringstid

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Översikt

Det här är en kontroll av hur lång blockeringstid som kan tillskrivas annonsrelaterade skript. Den mäter hur länge JavaScript-tråden blockerats av ett annonsrelaterat skript under tillräckligt lång tid för att det ska vara märkbart för användarna, eftersom det direkt leder till fördröjd inmatning eller påverkar inläsningen av innehåll.

Rekommendationer

Det viktigaste bidragande faktorn till JS-blockeringstiden är hur många annonser som läses in samtidigt. Vi rekommenderar att du

Mer information

Mer om hur blockeringstid definieras finns i den här artikeln om Total Blocking Time

Ett skript ses som annonsrelaterat om det är en annonstagg eller märks upp som annonsskript av Third Party Web.