Μείωση χρόνου αποκλεισμού JS διαφήμισης

Επισκόπηση

Αυτός ο έλεγχος μετρά τη διάρκεια του χρόνου αποκλεισμού που μπορεί να αποδοθεί σε σενάρια που σχετίζονται με διαφημίσεις. Καταγράφει τον χρόνο αποκλεισμού του νήματος JS από ένα σενάριο που σχετίζεται με διαφημίσεις, η διάρκεια του οποίου είναι αρκετή για να παρατηρηθεί από τους χρήστες καθώς μπορεί να επηρεάσει άμεσα την καθυστέρηση εισόδου ή τη φόρτωση περιεχομένου.

Προτάσεις

Ο σημαντικότερος παράγοντας στον χρόνο αποκλεισμού JS διαφήμισης είναι ο αριθμός των διαφημίσεων που φορτώνονται ταυτόχρονα. Προτείνουμε τα εξής:

Περισσότερες πληροφορίες

Για να μάθετε πώς ορίζεται ο χρόνος αποκλεισμού, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο σχετικά με τον Συνολικό χρόνο αποκλεισμού

Ένα σενάριο θεωρείται ότι σχετίζεται με διαφημίσεις είτε αν είναι ετικέτα διαφήμισης είτε αν έχει επισημανθεί ως σενάριο "διαφήμισης" από το Third Party Web.