Omezte dobu blokování JavaScriptu reklamami

Přehled

Tento audit měří dobu blokování, kterou lze přisoudit skriptům souvisejícím s reklamami. Jedná se o dobu, kdy skript související s reklamami blokuje vlákno JavaScriptu dostatečně dlouho na to, aby to uživatelé mohli pocítit. Toto blokování totiž může mít přímý vliv na prodlevu vstupu nebo načítání obsahu.

Doporučení

Nejdůležitějším faktorem souvisejícím s dobou blokování JavaScriptu reklamami je počet reklam načítaných současně. Doporučení:

Další informace

Informace o tom, jak je doba blokování definována najdete v článku o celkové době blokování

Za související s reklamami jsou považovány skripty značek reklam a skripty označené webem třetí strany jako skripty reklam.