Help Publisher Ads Audits for Lighthouse te verbeteren. Geef uw mening in onze enquête.

Knelpuntverzoeken vermijden

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Overzicht

Deze controle identificeert langdurige verzoeken die het eerste advertentieverzoek blokkeren. Dit zijn verzoeken die zijn gestart en die ook een reactie hebben ontvangen voordat het eerste advertentieverzoek is uitgevoerd. Door het aantal en de duur van deze blokkeringsverzoeken te verminderen, wordt de vertraging van het eerste advertentieverzoek verlaagt en kunnen advertenties sneller worden geladen.

Aanbevelingen

De details van deze controle omvatten de 5 primaire blokkeringsverzoeken (op basis van kosten). Het doel is om de duur van deze verzoeken te verwijderen of te verkorten zodat advertenties sneller worden geladen. Hier volgen enkele tips om dit te doen:

  • Onnodige verzoeken verwijderen.
  • Niet-essentiële verzoeken uitstellen totdat advertenties zijn geladen.
  • Verzoeken parallel uitvoeren in plaats van in een reeks.
  • Reactietijden verbeteren door backend-services te optimaliseren met HTTP/2, enzovoort.

Meer informatie

Deze controle toont de 5 belangrijkste knelpuntverzoeken op basis van kosten. De kosten van een verzoek worden als volgt berekend:

request duration + (request self-time * 3)

Waar de verzoektijd gelijk is aan de duur minus de bestede tijd die wordt geblokkeerd door andere verzoeken. Alleen verzoeken met een verzoektijd die langer is dan 250 ms of een duur van langer dan 1 seconde worden in overweging genomen.