Undvika att vänta på inläsningshändelser

Översikt

Det här är en kontroll av om den första annonsbegäran blockeras i en sidhämtningshändelse. Annonsförfrågningarna interagerar inte med DOM i sig själva och är inte beroende av att hela sidan har lästs in. Därför rekommenderar vi att annonserna begärs så tidigt som möjligt så att annonsinläsningen går snabbare.

Rekommendationer

Ta bort kod som förhindrar att annonser begärs innan sidhändelserna load eller domContentLoaded har utlösts.