Συμβάλετε στη βελτίωση των Ελέγχων διαφημίσεων εκδότη για το Lighthouse. Μοιραστείτε τις σκέψεις σας στην έρευνά μας.

Αποφυγή αναμονής λόγω συμβάντων φόρτωσης

Επισκόπηση

Αυτός ο έλεγχος εξετάζει εάν το πρώτο αίτημα για διαφήμιση εμποδίζεται ή όχι από ένα συμβάν φόρτωσης σελίδας. Τα ίδια τα αιτήματα για διαφημίσεις δεν αλληλεπιδρούν με το DOM και δεν εξαρτώνται από την πλήρη φόρτωση της σελίδας. Συνεπώς, συνιστάται η υποβολή των αιτημάτων για διαφημίσεις να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να επιταχύνεται η φόρτωση των διαφημίσεων.

Προτάσεις

Καταργήστε οποιαδήποτε λογική εμποδίζει την υποβολή αιτημάτων για διαφημίσεις πριν από την έναρξη εκτέλεσης των συμβάντων σελίδας load ή domContentLoaded.