Minska tiden innan den första budbegäran skickas

Översikt

Den tid det tar innan den första budbegäran på förhand skickas. Detta är tiden från sidhämtningen till att den första budbegäran på förhand görs.

Rekommendationer

Det här mätvärdet visar inte på något enskilt problem. Använd det till att identifiera områden som kan förbättras och följ upp att de blir bättre med tiden.

Målet här är att minska tiden det tar innan den första budbegäran på förhand skickas. Om du ser till att andra, mer specifika punkter blir godkända vid granskningen bör det här mätvärdet förbättras avsevärt av det. Punkterna nedan har sannolikt särskilt stor inverkan på den här tiden:

Mer information

Med det här mätvärdet identifieras ”första annonsbegäran” som den första registrerade begäran som skickas till en annonsbörs eller SSP (Supply-Side Platform) som stöds.