Συμβάλετε στη βελτίωση των Ελέγχων διαφημίσεων εκδότη για το Lighthouse. Μοιραστείτε τις σκέψεις σας στην έρευνά μας.

Μείωση χρόνου για την αποστολή του πρώτου αιτήματος προσφοράς

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Επισκόπηση

Ο χρόνος που απαιτείται για την πραγματοποίηση του πρώτου αιτήματος υποβολής προσφορών κεφαλίδων. Αυτό είναι το διάστημα που μεσολαβεί από τη φόρτωση της σελίδας έως την πραγματοποίηση του πρώτου αιτήματος υποβολής προσφορών κεφαλίδων.

Προτάσεις

Αυτή η μέτρηση δεν αποτελεί ένδειξη για κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα. Πρέπει να χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των τομέων που χρειάζονται βελτίωση καθώς και για την παρακολούθηση αυτής της βελτίωσης σε βάθος χρόνου.

Ο στόχος εδώ είναι να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την πραγματοποίηση του πρώτου αιτήματος υποβολής προσφορών κεφαλίδων. Η επιτυχής ολοκλήρωση άλλων πιο εξειδικευμένων ελέγχων θα επηρεάσει σημαντικά αυτήν τη μέτρηση. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη μέτρηση χρόνου μπορεί να επηρεαστεί από τους ακόλουθους ελέγχους:

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η μέτρηση προσδιορίζει το "πρώτο αίτημα προσφοράς" ως το πρώτο καταγεγραμμένο αίτημα σε ένα υποστηριζόμενο exchange διαφημίσεων ή σε μια πλατφόρμα διαχείρισης προμηθευτών.