Pomozte vylepšovat nástroj Publisher Ads Audits for Lighthouse. Podělte se s námi o své postřehy v průzkumu.

Zkraťte dobu do odeslání první žádosti o nabídku

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Přehled

Doba do odeslání první žádosti o nabídku v rámci header biddingu. Jedná se o interval od načtení stránky do odeslání první žádosti o nabídku v rámci header biddingu.

Doporučení

Tato metrika neukazuje na žádný konkrétní problém. Lze pomocí ní identifikovat oblasti ke zlepšení a sledovat zlepšení v průběhu času.

Cílem je, aby doba do odeslání první žádosti o nabídku v rámci header biddingu byla co nejkratší. Pokud zajistíte, aby stránky vyhověly v ostatních, konkrétnějších auditech, mělo by to na tuto metriku mít velký vliv. Na tuto dobu budou mít pravděpodobně vliv zejména následující audity:

Další informace

Za první žádost o nabídku se pro účely této metriky považuje první zaznamenaný požadavek odeslaný na podporovanou burzu reklam či nabídkovou platformu: