Help improve Publisher Ads Audits for Lighthouse. Share your thoughts in our survey.

Läsa in annonstaggar asynkront

Översikt

Detta är en kontroll av att skript i biblioteken för annonstaggar läses in asynkront.

Som standard körs JavaScript synkront. Det innebär att så fort ett skript har påträffats kan inget annat innehåll läsas in förrän det skriptet har laddats ned, analyserats och körs. Med asynkron körning kan webbläsaren tvärtom fortsätta att bearbeta andra resurser medan ett skript läses in i bakgrunden. Det gör att sidan inte slutar svara medan skripten läses in och minskar tiden det tar att läsa in alla nödvändiga komponenter.

Rekommendationer

Ta med attributet async i skripttaggen. Exempel:

AdSense

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

AdSense (automatiska annonser)

<script async data-ad-client="ca-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx" src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

Google Publisher-tagg

<script async src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script>

Mer information

Följande skript i bibliotek för annonstaggar stöds:

Bibliotek för annonstaggar Skript
AdSense

pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js

Google Publisher-tagg

googletagservices.com/tag/js/gpt.js

securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js

Komma igång med Google Publisher-taggar
Lägen för begäran av GPT och asynkron rendering