Mobile audits now simulate slow network and CPU speeds by default.

GPT asynchroon laden

Uitleg

Zorgt ervoor dat de GPT-tag asynchroon wordt geladen. Het synchroon laden van scripts leidt tot het blokkeren van content totdat het script is geladen.

Oplossing

Neem het kenmerk async op in de tag <script>.
Voorbeeld: <script async src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js">.

Meer informatie

GPT-verzoekmodi en asynchrone weergave
Voorbeeld van Google-uitgeverstags