Flytta toppannonsen längre ned på sidan

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Översikt

Detta är en kontroll av att den översta annonsplatsen inte ligger för nära det första visningsområdets överkant. Många annonser visas aldrig eftersom användarna scrollar förbi dem innan de har hunnit bli synliga. Chansen att användarna hinner se annonserna innan de scrollar vidare är större om annonsplatserna inte ligger allra högst upp i visningsområdet.

Rekommendationer

Flytta annonsplatser som ligger för högt upp i det första visningsområdet längre ner på sidan. Som allmän regel bör mitten på den översta annonsplatsen vara minst 100 pixlar från visningsområdets överkant.

Alternativt kan du placera annonserna långt ned i visningsområdet (precis ovanför mitten). Denna placering har den högsta synlighetsfrekvensen i vår statistik.

Mer information

Fem faktorer som påverkar synligheten vid displayannonsering
Metodtips för bättre synlighet