Mobile audits now simulate slow network and CPU speeds by default.

Přemístěte první reklamu na stránce níže

Vysvětlení

Zajišťuje, aby horní reklama nebyla příliš blízko horního okraje počáteční zobrazované oblasti. Pokud jsou bloky v zobrazované oblasti příliš vysoko, uživatelé je často mohou posunout mimo zobrazení ještě předtím, než reklama začne být viditelná.

Řešení

Všechny typy reklam, které by uživatel mohl při posouvání snadno přejít, přemístěte dále od horního okraje zobrazované oblasti.

Další informace

Doporučené postupy pro viditelnost