Förbättra Publisher Ads Audits for Lighthouse. Berätta vad du tycker i vår enkät.

Vattenfall före annonsbegäran

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Översikt

Vilka resurser som begärdes före den första annonsbegäran. Sådana resurser fördröjer den första annonsbegäran, så ju färre sådana du har, desto snabbare går annonsinläsningen.

Rekommendationer

Resultatet av den här granskningen visas för kännedom och är inte något som en sida kan bli godkänd eller underkänd för. Informationen kan hjälpa dig att minska tiden fram till den första annonsbegäran på följande sätt:

  • Minska antalet resurser genom att ta bort dem, skjuta upp dem, markera att de ska läsas in asynkront osv.
  • Minska antalet förfrågningar genom att kombinera resurser.
  • Optimera resursernas inläsningsordning genom att se till att bara nödvändiga resurser begärs före annonserna.

Var och en av optimeringarna ovan gör annonserna snabbare.

Mer information

Kedjor av kritiska förfrågningar
Minimera sidlatensen med hjälp av metodtips för taggning