Help improve Publisher Ads Audits for Lighthouse. Share your thoughts in our survey.

Advertentieverzoekwaterfalls

Overzicht

Een rapport van de resources die zijn aangevraagd voordat het eerste advertentieverzoek is uitgevoerd. Deze resources vertragen het eerste advertentieverzoek. Als dit aantal dus wordt verkleind, worden advertenties sneller geladen.

Aanbevelingen

Deze controle is puur informatief en niet iets waarvoor een pagina al dan niet kan slagen. Gebruik de verstrekte informatie om de tijd tot het eerste advertentieverzoek te verminderen door:

  • Het aantal resources te verminderen door ze te verwijderen, uit te stellen, te markeren als asynchroon enzovoort.
  • Resources te combineren om het aantal verzoeken te verlagen.
  • De volgorde waarin resources worden geladen optimaliseren door alleen kritieke resources aan te vragen voorafgaand aan advertentieverzoeken.

Elk van de bovenstaande optimalisaties heeft een positief effect op de advertentiesnelheid.

Meer informatie

Ketens met kritieke verzoeken
Praktische taggingtips om de paginawachttijd te minimaliseren