Συμβάλετε στη βελτίωση των Ελέγχων διαφημίσεων εκδότη για το Lighthouse. Μοιραστείτε τις σκέψεις σας στην έρευνά μας.

Waterfall αιτημάτων για διαφημίσεις

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Επισκόπηση

Μια αναφορά των πόρων που ζητούνται πριν από την πραγματοποίηση του πρώτου αιτήματος για διαφήμιση. Αυτοί οι πόροι καθυστερούν το πρώτο αίτημα για διαφήμιση, επομένως η ελαχιστοποίηση του αριθμού τους θα επιταχύνει τη φόρτωση των διαφημίσεων.

Προτάσεις

Αυτός ο έλεγχος είναι καθαρά ενημερωτικός και δεν έχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα (επιτυχία/αποτυχία) για τις σελίδες. Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες πληροφορίες για να μειώσετε τον χρόνο για το πρώτο αίτημα για διαφήμιση με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Μείωση του αριθμού των πόρων, κατάργηση πόρων ή μετάθεση της εκτέλεσής τους, επισήμανση πόρων ως ασύγχρονων κ.λπ.
  • Συνδυασμός πόρων για τη μείωση του αριθμού των αιτημάτων.
  • Βελτιστοποίηση της σειράς με την οποία φορτώνονται οι πόροι με την υποβολή αιτημάτων μόνο για κρίσιμους πόρους πριν από τα αιτήματα για διαφημίσεις.

Οποιαδήποτε από τις παραπάνω βελτιστοποιήσεις θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ταχύτητα των διαφημίσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

Αλυσίδες κρίσιμων αιτημάτων
Βέλτιστες πρακτικές επισήμανσης για ελαχιστοποίηση του λανθάνοντα χρόνου της σελίδας