Mobile audits now simulate slow network and CPU speeds by default.

Zkraťte kritickou cestu pro načítání reklam

Vysvětlení

Zajišťuje, aby se před požádáním o první reklamu nenačítaly žádné nesouvisející zdroje. Prodlužuje to latenci první žádosti o reklamu a může to zhoršit viditelnost.

Řešení

Prozkoumejte, proč se tyto zdroje načítají před první žádostí o reklamu a zda by tuto závislost nebylo možné odstranit nebo blokující zdroje zrychlit snížením jejich velikosti či uložením do mezipaměti.

Další informace

Doporučené postupy k minimalizaci latence stránek