Undvika långa uppgifter som blockerar annonsrelaterade nätverksförfrågningar

Översikt

Detta är en kontroll av om den första annonsbegäran försenas av en så kallad lång uppgift. Med lång uppgift avses JavaScript-kod som blockerar huvudtråden i minst 50 ms. Om en lång uppgift körs före en annonsbegäran kan webbläsaren inte skicka begäran förrän alla uppgifterna har slutförts.

Rekommendationer

Kolla vilka uppgifter som blockerar den första annonsbegäran och se om det går att ta bort dem eller få dem att köras på mindre än 100 ms. Det här är några olika sätt att minska körningstiden på:

  • optimera uppgifterna så att de körs snabbare
  • dela upp uppgifterna i mindre bitar som var och en körs på mindre än 100 ms
  • skjut upp uppgifterna tills annonsförfrågningarna har gjorts
  • flytta uppgifterna från huvudtråden med hjälp av en tjänstefunktion.

Mer information

De tio uppgifterna med längst körningstid visas vid den här granskningen, sorterade efter starttid (i stigande ordning).

Försenas tiden till interaktivt tillstånd av långa JavaScript-uppgifter?
Undersök nätverksaktiviteten i Chrome DevTools