Một sáng kiến nhằm phát triển các công nghệ giúp bảo vệ quyền riêng tư và cung cấp công cụ để xây dựng doanh nghiệp kỹ thuật số vững mạnh:

  • Phát triển các tính năng mới để bảo mật thông tin của bạn.
  • Cho phép các nhà xuất bản và nhà phát triển tiếp tục cung cấp nội dung trực tuyến miễn phí.
  • Cộng tác với ngành để xây dựng các tiêu chuẩn mới về quyền riêng tư trên Internet.

Chúng tôi đang triển khai các tính năng của Hộp cát về quyền riêng tư cho cả web và Android để loại bỏ cookie của bên thứ ba, hạn chế hoạt động theo dõi bí mật và tăng cường bảo vệ quyền riêng tư.

Bắt đầu

Tìm nhóm tài nguyên phù hợp với nhu cầu của bạn.
Chuẩn bị sẵn sàng cho các quy định hạn chế về cookie của bên thứ ba bằng cách tìm hiểu về tiến trình ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba mà Chrome đề xuất và tính năng Chống theo dõi mới.
Tìm hiểu về các giải pháp Hộp cát về quyền riêng tư để hỗ trợ các trường hợp sử dụng quảng cáo mà không cần đến giá trị nhận dạng của bên thứ ba.
Dành cho các nhà quảng cáo và DSP quan tâm đến việc mua không gian quảng cáo và đo lường hiệu suất của quảng cáo.
Dành cho những nhà xuất bản và SSP quan tâm đến việc bán không gian quảng cáo và đo lường hiệu suất của quảng cáo.

Tin tức mới nhất

Tin tức và thông tin mới nhất về Hộp cát về quyền riêng tư
Tìm hiểu cách Times Internet sử dụng Bộ trang web có liên quan để cung cấp phương pháp đo lường cho hoạt động chia sẻ dữ liệu trên nhiều trang web.
Đối với các trang web cần thời gian để điều chỉnh theo cách phân vùng bộ nhớ của bên thứ ba, thời gian thử nghiệm việc ngừng sử dụng đã được kéo dài để cho phép họ tạm thời không phân vùng bộ nhớ của bên thứ ba, trình chạy dịch vụ và API giao tiếp.
Nhóm Hộp cát về quyền riêng tư có mặt tại Google I/O 2024 để chia sẻ tin tức mới nhất về việc ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba.
Xem tất cả tin tức, bài đăng và nội dung cập nhật trong blog Hộp cát về quyền riêng tư.