منابع

در این بخش می‌توانید منابع مختلفی مانند دمو، ویدئو، مطالب آموزشی و اطلاعات رویدادهای مربوط به Privacy Sandbox را بیابید.

منابع اضافی را برای Privacy Sandbox کاوش کنید

درباره API های مختلف تبلیغات خصوصی برای ایجاد موارد استفاده تبلیغاتی خود بیاموزید.
درباره API های مختلف تبلیغات خصوصی برای ایجاد موارد استفاده تبلیغاتی خود بیاموزید.
نسخه‌های نمایشی و همکاری‌ها شما را از طریق APIهای Privacy Sandbox راهنمایی می‌کنند.
کتابخانه ویدیویی Privacy Sandbox شامل ویدیوهایی است که مروری بر APIهای Privacy Sandbox به همراه برخی بحث‌های فنی عمیق ارائه می‌کند.
درباره رویدادهای آینده بیاموزید و به منابع رویدادهایی که قبلاً رخ داده است دسترسی پیدا کنید.

مطالعات موردی

درباره مطالعات موردی برای Privacy Sandbox بیاموزید.
بیاموزید که چگونه Times Internet مجموعه‌های وب‌سایت مرتبط را برای ارائه یک رویکرد سنجیده برای اشتراک‌گذاری داده‌های بین سایتی اتخاذ کرد.