Bắt đầu sử dụng Quảng cáo riêng tư

Bắt đầu xây dựng giải pháp quảng cáo bằng Hộp cát về quyền riêng tư và kích hoạt các trường hợp sử dụng quảng cáo quan trọng mà không cần dựa vào hoạt động theo dõi trên nhiều trang web. Tìm hiểu, xây dựng và đưa ra ý kiến phản hồi về các API quảng cáo riêng tư trên Hộp cát về quyền riêng tư, bao gồm tính năng Báo cáo phân bổ, Đối tượng được bảo vệ, Chủ đề, Khung bảo vệ và Bộ nhớ dùng chung.

Bắt đầu

Bắt đầu giải pháp Quảng cáo riêng tư.
Hãy bắt đầu triển khai.
Cập nhật các tính năng mới nhất của các API Hộp cát về quyền riêng tư.

Khám phá các API Quảng cáo riêng tư chính

Tìm hiểu về các API mà Hộp cát về quyền riêng tư cung cấp.
Protected Audience API phân phát các trường hợp sử dụng đối tượng tuỳ chỉnh và tái tiếp thị mà không cần tính năng theo dõi trên nhiều trang web của bên thứ ba.
Attribution Reporting API cho phép đo lường hiệu suất quảng cáo mà không cần theo dõi trên nhiều trang web của bên thứ ba.
API tổng hợp riêng tư được xây dựng để tổng hợp và báo cáo về dữ liệu trên nhiều trang web theo cách bảo đảm quyền riêng tư.
Topics API cho phép quảng cáo dựa trên mối quan tâm trong khi vẫn bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Khám phá các dịch vụ, cơ sở hạ tầng và API bổ sung

Tìm hiểu về các dịch vụ được chia sẻ hoạt động với API Quảng cáo riêng tư.
Dịch vụ tổng hợp xử lý các báo cáo tổng hợp từ API phân bổ hoặc API tổng hợp riêng tư để tạo báo cáo tóm tắt.
Bộ nhớ dùng chung cho phép bạn ghi vào bộ nhớ không giới hạn trên nhiều trang web với quyền đọc bảo đảm quyền riêng tư.
Máy chủ Đặt giá thầu và Phiên đấu giá cho phép tính toán Protected Audience diễn ra trong môi trường thực thi đáng tin cậy thay vì chạy trên thiết bị.
Thời gian chạy SDK cho phép SDK chạy trong một hộp cát dành riêng, tách biệt với ứng dụng gọi.

Thu hút và chia sẻ ý kiến phản hồi

Đặt câu hỏi và tham gia thảo luận trong kho lưu trữ Hỗ trợ nhà phát triển Hộp cát về quyền riêng tư.
Gửi lỗi Chromium để đặt câu hỏi về Hộp cát về quyền riêng tư trên Chrome.