K+ sıklık erişimini ölçme

Bazen "etkili sıklık" olarak tanımlandıklarında, kullanıcının belirli içeriği tanıması veya geri çağırması için belirli bir minimum görüntüleme sayısı vardır (genellikle reklam görüntülemeleri bağlamında). Bir içeriği en az K kez gören benzersiz kullanıcılarla ilgili raporlar oluşturmak için Paylaşılan Depolama Alanı'nı kullanabilirsiniz.

Shared Storage API; genel amaçlı, siteler arası depolamaya yönelik bir Özel Korumalı Alan teklifidir. Birçok olası kullanım alanını destekler. Private Aggregation API, Shared Storage'da bulunan ve siteler arası verileri toplamanıza olanak tanıyan bir çıkıştır.

K+ sıklık ölçümünü deneyin

Paylaşılan depolama alanı ve özel toplama ile K+ sıklık ölçümünü denemek için Chrome M107 veya sonraki bir sürümü kullandığınızdan emin olun. chrome://settings/adPrivacy altındaki tüm reklam gizliliği API'lerini etkinleştirin.

Paylaşılan Depolama Alanı'nı, komut satırındaki --enable-features=PrivacySandboxAdsAPIsOverride,OverridePrivacySandboxSettingsLocalTesting,SharedStorageAPI,FencedFrames işaretini kullanarak da etkinleştirebilirsiniz.

Kod örnekleriyle denemeler yapma

Farklı sitelerde içeriğinizi belirli bir müşteriden K veya daha fazla kez gören kullanıcıların sayısını ölçmek isteyebilirsiniz. Bu örnekte, gösterim sayısı paylaşılan depolama alanına eklenmiştir, içerik her yüklendiğinde 1 artar. Gösterim sayısı 3'e ulaştığında Private Aggregation API çağrılır. Content ID boyutu, toplama anahtarı olarak kodlanır. Sayı ise toplanabilir değer olarak kullanılır. Özet raporunda, "123 numaralı reklam kampanyası kimliği yaklaşık 391 kullanıcı, en az 3 kez görüldü" gibi bilgiler içerir.

Bu örnekte:

 • k-frequency-measurement.js bir çerçeve aracılığıyla yüklenir ve paylaşılan depolama işletini yüklemekten sorumludur.
 • k-frequency-measurement-worklet.js, paylaşılan depolama alanındaki gösterim sayısını okuyan ve Private Aggregation API aracılığıyla rapor gönderen paylaşılan depolama iş uygulamasıdır.

k-frequency-measurement.js

async function injectContent() {
 // Load the Shared Storage worklet
 await window.sharedStorage.worklet.addModule('k-freq-measurement-worklet.js');

 // Run the K-frequency measurement operation
 await window.sharedStorage.run('k-freq-measurement', { data: { kFreq: 3, contentId: 123 });
}

injectContent();

k-frequency-measurement-worklet.js

// Learn more about noise and scaling from the Private Aggregation fundamentals
// documentation on Chrome blog
const SCALE_FACTOR = 65536;

/**
 * The bucket key must be a number, and in this case, it is simply the content
 * ID itself. For more complex bucket key construction, see other use cases in
 * this demo.
 */
function convertContentIdToBucket(contentId) {
 return BigInt(contentId);
}

class KFreqMeasurementOperation {
 async run(data) {
  const { kFreq, contentId } = data;

  // Read from Shared Storage
  const hasReportedContentKey = 'has-reported-content';
  const impressionCountKey = 'impression-count';
  const hasReportedContent = (await this.sharedStorage.get(hasReportedContentKey)) === 'true';
  const impressionCount = parseInt((await this.sharedStorage.get(impressionCountKey)) || 0);

  // Do not report if a report has been sent already
  if (hasReportedContent) {
   return;
  }

  // Check impression count against frequency limit
  if (impressionCount < kFreq) {
   await this.sharedStorage.set(impressionCountKey, impressionCount + 1);
   return;
  }

  // Generate the aggregation key and the aggregatable value
  const bucket = convertContentIdToBucket(contentId);
  const value = 1 * SCALE_FACTOR;

  // Send an aggregatable report via the Private Aggregation API
  privateAggregation.contributeToHistogram({ bucket, value });

  // Set the report submission status flag
  await this.sharedStorage.set(hasReportedContentKey, 'true');
 }
}

// Register the operation

register('k-freq-measurement', KFreqMeasurementOperation); \

Etkileşimde bulunun ve geri bildirim paylaşın

Paylaşılan Depolama Alanı teklifi şu anda tartışılıyor ve teklifte değişiklik yapılabilir daha avantajlı bir konumda olursunuz. Bu API'yi deneyip geri bildirimlerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz.