Làm quen với Hộp cát về quyền riêng tư cho Android

Chương trình Beta của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android cung cấp các API ổn định. Chúng tôi đang lên kế hoạch phát hành một số bản phát hành Beta trong năm 2023. Bạn có thể sử dụng các bản phát hành của chương trình Beta để xây dựng và kiểm thử các giải pháp cho việc kiểm thử hoạt động sản xuất có giới hạn trên thiết bị di động Android 13. Chúng tôi sẽ bắt đầu hỗ trợ một số thiết bị và tăng số lượng thiết bị theo thời gian. Để tham gia, các tổ chức có thể yêu cầu quyền truy cập cho một số lượng thiết bị nhất định, đồng thời đăng ký bất kỳ ứng dụng nào sử dụng các API Hộp cát về quyền riêng tư.

Đối với Thời gian chạy SDK, chúng tôi đang có một giai đoạn beta kín dành cho các nhà phát triển để kiểm thử việc phân phối SDK kích hoạt bởi thời gian chạy để chọn ứng dụng.

Để sử dụng bản phát hành Beta, nhà phát triển phải biên dịch các giải pháp của họ bằng bản cập nhật tiện ích SDK API cấp độ 33.

Tiện ích SDK Android

API ổn định trong bản phát hành Beta được phân phối bằng phương thức phát hành Tiện ích SDK Android mới. Phương thức phát hành này cho phép phát hành các tính năng Android ổn định giữa các bản phát hành chính. Phiên bản này có cơ chế tạo phiên bản mới để cung cấp API mới cho ứng dụng ở nhiều cấp độ API bằng cách sử dụng bản cập nhật hệ thống Google Play. Tiện ích Hộp cát về quyền riêng tư trên Android được gọi là Tiện ích Dịch vụ quảng cáo. Tìm hiểu thêm về Tiện ích SDK Android.

Bắt đầu

Để bắt đầu, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký và gia nhập chương trình Beta

 • Đăng ký: Hoàn tất quy trình đăng ký để sử dụng các API liên quan đến quảng cáo.
 • Đăng ký: Bạn phải register để tham gia chương trình Beta. Khi đăng ký, bạn có thể:
  • Sử dụng thiết bị của riêng mình cho mục đích kiểm thử nội bộ.
  • Chỉ định một số ứng dụng đã phát hành trên Cửa hàng Google Play có thể trực tiếp tích hợp API bảo đảm quyền riêng tư hoặc tích hợp các giải pháp SDK có sử dụng API.
  • Kiểm thử việc phân phối SDK kích hoạt bởi thời gian chạy bằng cách sử dụng Cửa hàng Google Play. Bạn không cần thực hiện bước này nếu chỉ cần kiểm thử Thời gian chạy SDK trên thiết bị.

Bước 2: Thiết lập môi trường phát triển

Thiết lập SDK Hộp cát về quyền riêng tư trên Android trong Android Studio.

Bước 3: Định cấu hình quyền truy cập AdServices

Khai báo quyền dành riêng cho API và định cấu hình quyền truy cập của SDK vào tài nguyên do API được mục tiêu quản lý.

Bước 4: Thiết lập hình ảnh thiết bị hoặc trình mô phỏng

Để kiểm thử toàn diện, bạn cần tương tác với một thiết bị chạy Android 13 được hỗ trợ hoặc sử dụng hình ảnh trình mô phỏng cho đúng Tiện ích SDK.

Bước 5: Định cấu hình thiết bị để sử dụng Hộp cát về quyền riêng tư trên Android

Định cấu hình chế độ cài đặt để bật (hoặc tắt) Hộp cát về quyền riêng tư trên Android để chạy trên các thiết bị.

Khắc phục các sự cố đã biết

Để tránh các vấn đề đã biết khi tích hợp API PP trên các thiết bị chạy Android 12 trở xuống, nhà phát triển tích hợp với API dịch vụ quảng cáo cho Android 12 trở xuống nên làm như sau:

 1. Xác minh rằng tệp kê khai của ứng dụng khách chứa thẻ extservices <uses-library>. Thẻ có liên quan như sau:
<uses-library
 android:name="android.ext.adservices"
 android:required="false" />
 1. Nếu bạn đang sử dụng thư viện jetpack androidx.privacysandbox.ads thì hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng Phiên bản 1.1.0-beta05 trở lên.

Nhà phát triển có những tài nguyên nào?

Chương trình Beta của Hộp cát về quyền riêng tư trên Android bao gồm các công cụ và tài nguyên sau.

SDK và hình ảnh hệ thống trình mô phỏng

Bằng cách sử dụng Android Studio, bạn có thể tải xuống tiện ích Dịch vụ quảng cáo và hình ảnh hệ thống trình mô phỏng thông qua Trình quản lý SDK. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập môi trường phát triển và thiết lập quyền truy cập vào API.

Tài liệu tham khảo API

Hiện đã có Tài liệu tham khảo API đầy đủ.

Hỗ trợ và phản hồi

Khi bạn kiểm thử và phát triển thông qua Hộp cát về quyền riêng tư trên Android, hãy xem lại ghi chú phát hành và sử dụng công cụ theo dõi lỗi để báo cáo vấn đề cũng như đưa ra ý kiến phản hồi.

Luôn cập nhật môi trường phát triển

Bạn nên thường xuyên cập nhật môi trường phát triển thông qua bản phát hành mới nhất. Điều này đảm bảo rằng bạn có các tính năng và bản vá bảo mật mới nhất, đồng thời môi trường của bạn tương thích với các phiên bản phần phụ thuộc mới nhất. Để nhận được thông báo về các bản phát hành mới, hãy đăng ký nhận thông tin cập nhật qua email.