Phát triển cho bên bán

Dành cho những nhà xuất bản và SSP quan tâm đến việc bán không gian quảng cáo và đo lường hiệu suất của quảng cáo.

Bắt đầu

Chạy phiên đấu giá và tính điểm quảng cáo bằng Protected Audience API.
Bật Hộp cát về quyền riêng tư trên các trang web hoặc thiết bị thử nghiệm của bạn.
Tìm hiểu cách thiết lập và chạy phiên đấu giá với một hoặc nhiều người bán.
Tìm hiểu cách người bán có thể kiểm soát việc lựa chọn quảng cáo.
Tìm hiểu về những tín hiệu có sẵn cho logic tính điểm của người bán và báo cáo kết quả.

Tìm hiểu sâu hơn

Hiểu sâu hơn về khung bảo vệ và phương pháp tổng hợp riêng tư.
Tìm hiểu cách khung bảo vệ phù hợp với API Hộp cát về quyền riêng tư.
Tìm hiểu cách hiển thị một quảng cáo đã chọn từ Protected Audience trong khung được bảo vệ.
Tìm hiểu thêm về tính năng tổng hợp riêng tư.

Dùng thử

Trải nghiệm trực tiếp với các Privacy Sandbox API (API Hộp cát về quyền riêng tư).
Phát triển nhánh và tạo một dự án mẫu của Protected Audience.
Khắc phục nguyên nhân khiến quảng cáo không thắng phiên đấu giá.

Khái niệm nâng cao

Khai thác tối đa giải pháp bên bán.
Tìm hiểu cách thiết lập tính năng đặt giá thầu trên máy chủ Đặt giá thầu và Phiên đấu giá.
Sử dụng Tín hiệu của ứng dụng được bảo vệ để lưu trữ tín hiệu một cách an toàn trên thiết bị và thực thi Phiên đấu giá được bảo vệ trong Môi trường thực thi đáng tin cậy.