Phát triển cho bên mua

Dành cho các nhà quảng cáo và DSP quan tâm đến việc mua không gian quảng cáo và đo lường hiệu suất của quảng cáo.

Bắt đầu

Tạo và quản lý một đối tượng cũng như bắt đầu phiên đấu giá bằng Protected Audience API.
Bật Hộp cát về quyền riêng tư trên các trang web hoặc thiết bị thử nghiệm của bạn.
Bắt đầu triển khai bằng cách tham gia một nhóm mối quan tâm hoặc đối tượng tuỳ chỉnh.
Quản lý việc uỷ quyền và quyền, đồng thời làm mới quảng cáo để quảng cáo luôn phù hợp với đối tượng của bạn.
Tìm hiểu cách gửi giá thầu trong phiên đấu giá trong Protected Audience để mua không gian quảng cáo.
Tìm hiểu cách tạo báo cáo thắng và thua trong phiên đấu giá.

Tuỳ chỉnh lựa chọn quảng cáo

Tìm hiểu sâu hơn về việc tối ưu hoá quy trình lựa chọn quảng cáo.
Triển khai quy trình dàn xếp kiểu thác nước để đa dạng hoá các nguồn nhu cầu quảng cáo.
Giới hạn số lần người dùng thấy một quảng cáo được liên kết với một đối tượng bằng giới hạn tần suất.

Đo lường hiệu quả hoạt động của quảng cáo

Nhận dữ liệu chi tiết về hiệu suất của quảng cáo bằng API Báo cáo phân bổ.
Tìm hiểu cách đăng ký các loại sự kiện quảng cáo, chẳng hạn như lượt nhấp và lượt xem.
Báo cáo giá thầu của một quảng cáo giành chiến thắng, tổng hợp các chiến thắng và xử lý ngân sách chiến dịch.
Đo lường thời điểm một lượt chuyển đổi có thể được phân bổ cho một quảng cáo.

Dùng thử

Trải nghiệm trực tiếp với các Privacy Sandbox API (API Hộp cát về quyền riêng tư).
Hãy dùng thử Protected Audience API trên Chrome hoặc Android.
Hãy dùng thử Attribution Reporting API trên web hoặc Android.
Khắc phục nguyên nhân khiến quảng cáo không thắng phiên đấu giá.
Chạy phiên đấu giá an toàn bằng cách sử dụng máy chủ Đặt giá thầu và Phiên đấu giá đáng tin cậy.