Tổng quan về Báo cáo phân bổ cho web

Đo lường thời điểm một lượt nhấp hoặc lượt xem quảng cáo dẫn đến một lượt chuyển đổi, chẳng hạn như lượt mua hàng trên trang web của nhà quảng cáo.

Đối tượng sử dụng

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những thông tin cơ bản về Báo cáo phân bổ và một số khái niệm cơ bản chứ không có nhiều chi tiết kỹ thuật.

Những nhà quảng cáo và nhà xuất bản dựa vào các nền tảng công nghệ quảng cáo để đo lường lượt chuyển đổi không cần trực tiếp sử dụng API này. Bạn có thể muốn tìm hiểu cách hoạt động của tính năng Báo cáo phân bổ nếu công nghệ quảng cáo của bạn có kế hoạch tích hợp với API này.

Attribution Reporting API là gì?

Hiện nay, việc đo lường lượt chuyển đổi quảng cáo thường dựa vào cookie của bên thứ ba. Các trình duyệt đang hạn chế quyền truy cập vào cookie của bên thứ ba vì các cookie này có thể được dùng để theo dõi người dùng trên các trang web và cản trở quyền riêng tư của người dùng.

Attribution Reporting API cho phép các hoạt động đo lường đó theo cách bảo đảm quyền riêng tư mà không cần cookie của bên thứ ba.

API này cho phép nhà quảng cáo và nhà cung cấp công nghệ quảng cáo đo lường lượt chuyển đổi trong các trường hợp sau:

 • Số lượt nhấpsố lượt xem quảng cáo.
 • Quảng cáo trong iframe của bên thứ ba, chẳng hạn như quảng cáo trên trang web của nhà xuất bản sử dụng nhà cung cấp công nghệ quảng cáo bên thứ ba.
 • Quảng cáo trong bối cảnh bên thứ nhất, chẳng hạn như quảng cáo trên mạng xã hội hoặc trang kết quả của công cụ tìm kiếm hoặc nhà xuất bản phân phát quảng cáo của riêng họ.

Nếu bạn chưa hiểu rõ một số thuật ngữ hoặc khái niệm này, hãy tham khảo bảng thuật ngữ Hộp cát về quyền riêng tư.

Dùng thử API

 • Kiểm thử cục bộ trong trình duyệt của bạn. Đặt cờ để yêu cầu trình duyệt Chrome bật các tính năng thử nghiệm cụ thể.

Nếu bạn muốn thử nghiệm API này, hãy chuyển đến phần Báo cáo phân bổ: thử nghiệm và tham gia.

Nội dung thay đổi đối với API

Phạm vi cung cấp

Đề xuất Trạng thái
Hành trình chuyển đổi: từ ứng dụng đến web
Nội dung giải thích về webNội dung giải thích về Android
Thông báo về danh sách gửi thư
Hiện có bản dùng thử theo nguyên gốc trên Chrome và Android
Hành trình chuyển đổi: trên nhiều thiết bị
Nội dung giải thích
Đề xuất này đã được lưu trữ. Hiện không có kế hoạch triển khai.
Ngăn chặn báo cáo tổng hợp không hợp lệ bằng quy trình xác minh báo cáo
Giải thích
Dự kiến có trên Chrome vào nửa đầu năm 2024
Danh sách cho phép mặc định cho Chính sách về quyền của Attribution Reporting API vẫn sẽ *
Thông báo về danh sách gửi thư
Có trên Chrome vào quý 1 năm 2023
Có thể định cấu hình báo cáo ở cấp sự kiện
Báo cáo phát hành trên GitHub
Có trên Chrome vào quý 4 năm 2023
Khoảng đệm đối với tải trọng báo cáo tổng hợp
Nội dung giải thích mới cập nhật
Có trên Chrome vào quý 4 năm 2023
Giai đoạn 1 Lite linh hoạt cấp sự kiện
Thông tin giải thích về cấu hình linh hoạt ở cấp sự kiện
Có trên Chrome vào quý 4 năm 2023
Khả năng tuỳ chỉnh số lượng báo cáo phân bổ và số lượng/thời lượng báo cáo.

Ra mắt trong Chrome vào Quý 1 năm 2024
Khả năng tuỳ chỉnh số lượng bit dữ liệu điều kiện kích hoạt.
Hỗ trợ gỡ lỗi Báo cáo phân bổ sau khi cookie của bên thứ ba không được dùng nữa
Tìm ý kiến phản hồi trên GitHub
Dự kiến có trên Chrome vào nửa đầu năm 2024
Hỗ trợ cho Attribution Reporting API và Dịch vụ tổng hợp của Google Cloud
Trình giải thích về Attribution Reporting API
Giải thích về dịch vụ tổng hợp
Có trên Chrome vào nửa sau năm 2023

Trường hợp sử dụng và tính năng

Attribution Reporting API cho phép truy cập vào các loại thông tin chi tiết khác nhau thông qua 2 loại báo cáo có thể gửi đến nhà quảng cáo hoặc nhà cung cấp công nghệ quảng cáo bên thứ ba. Bạn có thể sử dụng đồng thời 2 loại báo cáo này và bổ sung cho nhau.

 • Báo cáo ở cấp sự kiện liên kết một lượt nhấp hoặc lượt xem quảng cáo cụ thể (ở phía quảng cáo) với dữ liệu ở phía lượt chuyển đổi. Dữ liệu phía chuyển đổi rất hạn chế và dữ liệu bị làm nhiễu (nghĩa là trong một số ít trường hợp, dữ liệu ngẫu nhiên sẽ được gửi thay vì các báo cáo thực). Điều này giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng cách ngăn việc kết hợp danh tính người dùng trên các trang web. Việc gửi báo cáo có độ trễ như là một biện pháp bảo vệ quyền riêng tư bổ sung.
 • Báo cáo tóm tắt không gắn liền với một sự kiện cụ thể ở phía quảng cáo. Những báo cáo này cung cấp dữ liệu lượt chuyển đổi phong phú hơn và có độ trung thực cao hơn so với các báo cáo cấp sự kiện. Sự kết hợp của các kỹ thuật bảo vệ quyền riêng tư giúp giảm nguy cơ tham gia danh tính trên nhiều trang web.

Báo cáo cấp sự kiện

Các báo cáo cấp sự kiện liên kết một lượt nhấp hoặc lượt xem quảng cáo với dữ liệu lượt chuyển đổi tương đối.

Báo cáo cấp sự kiện
Ví dụ về báo cáo ở cấp sự kiện: Mã lượt nhấp 200400600 trên news.example (được đính kèm với mã nhận dạng người dùng Bob_Doe trên news.example) đã dẫn đến một giao dịch mua hàng vào shop.example.

Báo cáo cấp sự kiện phù hợp cho:

 • Tối ưu hoá. Hãy trả lời các câu hỏi như "Làm cách nào để cải thiện lợi tức đầu tư?". Cụ thể, bạn có thể sử dụng các báo cáo này để tối ưu hoá vị trí đặt quảng cáo, vì báo cáo có thể có mã nhận dạng duy nhất của phía quảng cáo. Các báo cáo ở cấp sự kiện có thể cung cấp dữ liệu huấn luyện cho các mô hình học máy.
 • Báo cáo thô, trong đó cần rất ít thông tin về lượt chuyển đổi. Giới hạn hiện tại là 3 bit dữ liệu chuyển đổi cho lượt nhấp⏤điều này có nghĩa là một lượt chuyển đổi có thể được chỉ định vào 1 trong 8 danh mục⏤và 1 bit cho lượt xem. Hệ thống không hỗ trợ việc mã hoá dữ liệu chi tiết về phía lượt chuyển đổi, chẳng hạn như giá hoặc thời gian chuyển đổi cụ thể trong các báo cáo ở cấp sự kiện.
 • Phát hiện hành vi gian lận. Dữ liệu trong một số báo cáo có thể hữu ích cho việc phát hiện và phân tích hành vi gian lận quảng cáo, bằng cách giúp bạn hiểu rõ các mẫu có thể dùng để xác định hoạt động vi phạm hoặc không hợp lệ.

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tóm tắt (trước đây gọi là báo cáo tổng hợp) cung cấp dữ liệu lượt chuyển đổi chi tiết hơn và linh hoạt hơn để kết hợp dữ liệu lượt nhấp hoặc lượt xem và dữ liệu lượt chuyển đổi.

Tìm hiểu thêm về báo cáo tóm tắt.

Ví dụ về thông tin chi tiết trong báo cáo tóm tắt.
Sau đây là ví dụ về thông tin chi tiết từ báo cáo tóm tắt: CampaignID 1234567 trên news.example đã tạo ra 518 lượt chuyển đổi trên shoes.example và tổng số tiền chi tiêu là 38.174 đô la Mỹ. Một nửa số lượt chuyển đổi đến từ người dùng ở thành phố New York, Hoa Kỳ.

Báo cáo tóm tắt là lựa chọn phù hợp nhất cho các trường hợp sử dụng báo cáo. Những báo cáo này giúp trả lời các câu hỏi như: "Lợi tức đầu tư của tôi là bao nhiêu?"

Việc sử dụng các báo cáo tóm tắt để tối ưu hoá (ví dụ: để tối ưu hoá cho một giá trị giao dịch mua hàng không được các báo cáo cấp sự kiện hỗ trợ (vì dữ liệu lượt chuyển đổi quá thô) là một lĩnh vực đang được nghiên cứu.

Tính năng khác

Các tính năng khác của API này bao gồm:

Hỗ trợ trình duyệt

Mặc dù hai API khác nhau, nhưng Chrome và WebKit đang hoạt động cùng nhau dưới dạng công khai để đơn giản hoá trải nghiệm của nhà phát triển, chẳng hạn như bằng cách thống nhất tên thuộc tính và trên cấu trúc JSON cho báo cáo.

Bộ tính năng của Attribution Reporting API khác với bộ tính năng của Private Click Measurement API do Safari và WebKit đề xuất. Đáng chú ý nhất là với Attribution Reporting API:

 • Tính năng đo lường từ lượt xem hết được hỗ trợ.
 • Bạn có thể cung cấp báo cáo ở cấp sự kiện.
 • Báo cáo tóm tắt chứa nhiều thông tin về cả phía nhấp chuột/lượt xem và phía chuyển đổi.
 • Các bên thứ ba, chẳng hạn như nền tảng công nghệ quảng cáo, có thể nhận báo cáo thay cho nhà xuất bản và nhà quảng cáo.

Cấu hình trình duyệt

 • Người dùng có thể chọn không sử dụng API thông qua chế độ cài đặt người dùng tại chrome://settings/adPrivacy.
 • API không hoạt động ở chế độ Ẩn danh.
 • API không hoạt động khi cookie của bên thứ ba bị tắt.

Các trang web có thể kiểm soát quyền truy cập bằng cách nào?

Nếu API hoạt động trên một trình duyệt nhất định, thì theo mặc định, API đó sẽ có sẵn ở mọi trang web nhất định, cả trong tài liệu và tập lệnh cấp cao nhất, cũng như trong iframe cùng nguồn gốc.

Bên thứ ba tuỳ ý (ví dụ: các iframe quảng cáo trên nhiều nguồn gốc không được thêm vào trang bằng tập lệnh có quyền truy cập cấp cao nhất) không thể sử dụng API mà nhà xuất bản hoặc nhà quảng cáo không biết: trong các iframe này, bạn cần bật Attribution Reporting API một cách rõ ràng bằng Chính sách về quyền.

<iframe src="..." allow="attribution-reporting"></iframe>

Các bên thứ ba có quyền truy cập cấp cao nhất thêm các iframe trên nhiều nguồn gốc vào một trang cũng có thể bật Attribution Reporting API qua Chính sách về quyền.

Một trang web có thể tắt Attribution Reporting API cho tất cả các bên (bao gồm cả các tập lệnh có quyền truy cập cấp cao nhất) bằng cách gửi tiêu đề phản hồi HTTP:

Permissions-Policy: attribution-reporting=()

Attribution Reporting API hoạt động như thế nào?

Attribution Reporting API cho phép đo lường 2 sự kiện được liên kết với nhau: một sự kiện trên trang web của nhà xuất bản, chẳng hạn như người dùng xem hoặc nhấp vào quảng cáo, sau đó là một lượt chuyển đổi trên trang web của nhà quảng cáo.

Báo cáo cấp sự kiện

báo cáo cấp sự kiện
Báo cáo ở cấp sự kiện được tạo như sau:
Trình duyệt sẽ so khớp lượt nhấp hoặc lượt xem với dữ liệu lượt chuyển đổi do một công nghệ quảng cáo xác định.
Sau đó, trình duyệt gửi các báo cáo thu được đến một điểm cuối được xác định trước, kèm độ trễ và độ nhiễu.

Báo cáo tóm tắt

Tạo báo cáo tóm tắt

Các báo cáo tóm tắt được tạo như sau:

 • Người dùng nhấp hoặc xem một quảng cáo được định cấu hình đặc biệt. Trình duyệt (trên thiết bị cục bộ của người dùng) ghi lại sự kiện này cùng với dữ liệu cấu hình phân bổ được chỉ định trước.
 • Sau đó, khi người dùng chuyển đổi, trình duyệt sẽ so khớp sự kiện xem hoặc lượt nhấp chi tiết này (được gọi là sự kiện nguồn phân bổ) với dữ liệu lượt chuyển đổi chi tiết (được gọi là dữ liệu điều kiện kích hoạt phân bổ). Kích thước chi tiết được thu thập do một công ty công nghệ quảng cáo xác định trước, còn trình duyệt tuân theo logic cụ thể do công nghệ quảng cáo xác định. Trình duyệt sẽ xuất dữ liệu này trong một báo cáo tổng hợp.
 • Các báo cáo tổng hợp được trình duyệt mã hoá và gửi đến máy chủ công nghệ quảng cáo. Từ máy chủ công nghệ quảng cáo, các báo cáo tổng hợp được gửi đến dịch vụ tổng hợp để tạo báo cáo tóm tắt.
 • Sau đó, báo cáo tóm tắt được cung cấp cho công nghệ quảng cáo. Xin lưu ý rằng báo cáo tóm tắt không bị trì hoãn đến cùng mức độ như báo cáo cấp sự kiện.

Đọc thêm về báo cáo tóm tắt.

Quyền riêng tư

Không giống như cookie của bên thứ ba, Attribution Reporting API cho phép các công ty quảng cáo thu thập thông tin chi tiết về lượt chuyển đổi mà không cần theo dõi hoạt động của một cá nhân trên các trang web.

Hãy lấy một người tên là Bob. Bob nhìn thấy một quảng cáo trong khi đọc tin tức trên news.example. Một tuần sau, Bob mua giày trên shoes.example.

Hiện nay, lượt chuyển đổi này sẽ được theo dõi bằng một cookie của bên thứ ba được dùng làm giá trị nhận dạng trên nhiều trang web. Với cookie của bên thứ ba, một công ty công nghệ quảng cáo có thể truy cập vào nhiều thông tin chi tiết về hoạt động của Bob trên news.example và trên shoes.example. Công nghệ quảng cáo có thể hợp nhất các thông tin này với nhau để tạo hồ sơ chi tiết về Bob, bao gồm cả vị trí, thói quen duyệt web và nội dung đọc ưu tiên của Bob trên news.example. Hồ sơ này cũng có thể bao gồm thông tin về các giao dịch mua, hoạt động và thẻ tín dụng trên shoes.example. Tính năng liên kết trên nhiều trang web này rất hữu ích khi đo lường lượt chuyển đổi quảng cáo. Nhưng điều này cản trở quyền riêng tư của người dùng: Hoạt động của Bob được theo dõi trên các trang web với mức độ chi tiết cao.

Chế độ xem song song của web hôm nay (danh tính đã kết hợp) và web ngày mai (danh tính được phân vùng)
Chế độ xem cạnh nhau của web hôm nay (danh tính đã kết hợp) và web của ngày mai (danh tính được phân vùng)

Một lượng nhỏ thông tin được kết hợp trên các trang web—đủ để đo lường lượt chuyển đổi, nhưng không đủ để theo dõi hoạt động của Bob trên các trang web một cách chi tiết. Hoạt động của Bob trên news.exampleshoes.example vẫn tách biệt.

Biện pháp bảo vệ trong từng loại báo cáo

Báo cáo ở cấp sự kiện liên kết một giá trị nhận dạng phía quảng cáo với một lượng nhỏ dữ liệu phía lượt chuyển đổi. Mặc dù cung cấp thông tin trên nhiều trang web về một lượt chuyển đổi, nhưng thông tin bên chuyển đổi quá thô tục để kết hợp danh tính người dùng trên các trang web.

Báo cáo tóm tắt cung cấp thông tin chi tiết, nhưng chỉ ở cấp độ tổng hợp; vì nội dung của các báo cáo tổng hợp này được mã hoá khi được gửi đến công nghệ quảng cáo, nên công nghệ quảng cáo không thể nhận được bất kỳ thông tin nào từ báo cáo nếu không sử dụng dịch vụ tổng hợp. Dịch vụ tổng hợp chỉ cung cấp quyền truy cập vào các tập hợp gây nhiễu.

Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư bổ sung như giới hạn số lượng yêu cầu được áp dụng trên cả báo cáo tổng hợp và báo cáo cấp sự kiện.

Chi tiết: Báo cáo ở cấp sự kiện và quyền riêng tư

Báo cáo cấp sự kiện cung cấp thông tin chi tiết về lượt chuyển đổi mà không cần theo dõi người dùng trên nhiều trang web, bằng cách tuân theo các cơ chế quyền riêng tư sau:

 • Không sử dụng giá trị nhận dạng trên nhiều trang web và không có hoạt động duyệt web trên nhiều trang web chi tiết nào rời khỏi thiết bị.
 • Báo cáo cấp sự kiện liên kết 64 bit thông tin ở phía quảng cáo (news.example) chỉ với 1 bit hoặc 3 bit ở phía chuyển đổi (shop.example). 64 bit là đủ thông tin để liên kết với giá trị nhận dạng người dùng cá nhân, nhưng 64 bit này chỉ có thể được liên kết với rất ít thông tin trên nhiều trang web: 1 bit hoặc 3 bit, không đủ để chứa giá trị nhận dạng.
  • 64 bit phía quảng cáo không phải là thông tin mới. Mã nhận dạng người dùng hiện đã có sẵn trên quảng cáo. news.example hoặc adtech.example đã biết về hoạt động của một người dùng nhất định trên news.example.
 • Các biện pháp bảo vệ bổ sung được áp dụng để ngăn chặn hành vi sai trái và theo dõi trên nhiều trang web:
  • Báo cáo được gửi có độ trễ.
  • Dữ liệu lượt chuyển đổi bị nhiễu: hệ thống tạo ra các báo cáo giả mạo theo tỷ lệ phần trăm nhất định.
  • Số lượng báo cáo lượt chuyển đổi được phân bổ bị giới hạn trên mỗi lượt nhấp hoặc lượt xem.

Chi tiết: Báo cáo tóm tắt và quyền riêng tư

Báo cáo tóm tắt liên kết một sự kiện lượt nhấp hoặc lượt xem với dữ liệu lượt chuyển đổi chi tiết. Chúng cung cấp thông tin chi tiết về lượt chuyển đổi mà không cần theo dõi người dùng trên nhiều trang web, bằng cách sử dụng các cơ chế bảo mật sau:

 • Không sử dụng giá trị nhận dạng trên nhiều trang web.
 • Mỗi mô hình phân bổ có thể đóng góp nhiều lần vào một báo cáo tóm tắt thu được. Bất kỳ người dùng nào cũng có thể kích hoạt nhiều lượt phân bổ cho một lượt nhấp (hoặc lượt xem) và lượt chuyển đổi cụ thể.
 • Dữ liệu được tổng hợp đến cấp độ của nhiều sự kiện (nhiều người dùng) và không thể quan sát chính xác từng sự kiện riêng lẻ. Khi xem dữ liệu tổng hợp, khi mức độ chi tiết tăng lên, độ nhiễu tương đối trên dữ liệu đó cũng tăng lên. Các phần dữ liệu tổng hợp nhiều sự kiện và người dùng sẽ chính xác hơn để duy trì tính hữu ích.
 • Các báo cáo thô liên kết một sự kiện nhấp hoặc xem chi tiết với dữ liệu chuyển đổi chi tiết sẽ được công ty công nghệ quảng cáo mã hoá và không thể đọc được. Chỉ dịch vụ tổng hợp mới có thể đọc dữ liệu này.
 • Các biện pháp bảo vệ bổ sung được áp dụng để ngăn chặn hành vi sai trái và theo dõi trên nhiều trang web:
  • Báo cáo được gửi với độ trễ ngẫu nhiên.
  • Các truy vấn về các phần dữ liệu khác nhau bị giới hạn tỷ lệ.

Thu hút và chia sẻ ý kiến phản hồi